Вход

Предложението на НСЧБ до Парламента

private hospitalsНа вчерашната среща в Парламента, д-р Болтаджиев е връчил на д-р Дариткова конкретни предложения за промени в здравната система. Те са следните:
1. Премахване на лимитите на болниците.  
От 2000 година до 2014 година болниците работеха без лимити. Нека върнем принципа, че парите следват пациента и всеки да получи заслуженото. Готови сме да седнем заедно да обмислим механизмите за контрол на качеството и начина за отчет на дейността.

Премахването на лимитите е не само належащо решение в момента, но и важно и като първа, стъпка към премахване на монопола. Частните болниците са не по-малко заинтересовани от НЗОК да има контрол на качеството и отчетността, да има честна конкуренция за избора на пациентите. Готови сме да обсъди и желаем да бъдат въведени механизми за контрол над дейността от самите потребители на медицински услуги.
Предлагаме нашата експертна помощ за намиране на работещо решение до края на настоящата година.

2. Нова концепция за Медицинските стандарти
В този си вид Медицинските стандарти създават повече проблеми, отколкото да решават. В голямата си част те създават административни препятствия, без медицинска необходимост и без да водят до по-високо качество, като оскъпяват ненужно медицинската помощ.
Предлагаме нашата експертна помощ за разработването на истински стандарти за качество на диагностичната и терапевтични дейности, които стандарти да описват процесите и да бъдат приети с максимално широко съгласие и възможно най-кратки срокове.

3. Премахване на ограниченията за инвестиции в лечебните заведения
Предлагаме премахване на нормативните ограничения пред инвестициите в лечебните заведения. Националната здравна карта дава необходимата информация, но не трябва да пречи на разкриване на нови лечебни заведения или нови дейности в съществуващите. Съгласуването на инвестиционни намерения да е с уведомителен, а не с разрешителен характер. Това ще позволи много по-бързо навлизане на модерни технологии в диагностичния и лечебния процес.

4. Премахване на монопола в задължителното здравно осигуряване
Предлагаме въвеждането на няколко подготвителни стъпки, без които не би могла да се извърши демонополизация:
4.1. Въвеждане на лични осигурителни сметки за всяко здравноосигурено лице, които да дават информация на лицето и на компетентните органи за сумата на внесените осигурителни вноски и сумата на платените от НЗОК медицински услуги. Срок за изпълнение 1 година.
4.2. Ревизия на категориите лица, осигурявани за сметка на Републиканския бюджет. Предлагаме по този начин да бъда осигуряване само децата до 18 година възраст на база среден осигурителен доход за страната и пенсионерите на база размера на получаваната пенсия. Срок на изпълнение 1 година.
4.3. Изваждане на задължителното здравно осигуряване от ограниченията на Закона за публичните финанси. Срок 1 година.

5. Готови сме да окажем експертна помощ и по всеки един от следните въпроси:
Изграждане на Национална здравна информационна система,
Подобряване на правилата на медицинската експертиза на работоспособността за повишаване на нейната ефективност и справедливост.
Повишаване на ефективността на профилактичните дейности.
Повишаване на ефективността и стимулиране на пестеливото използване на лекарствени продукти.
Други проблеми и въпроси от значение за здравето на населението.
Горните рпедложения са предоставени заедно с конкретни текстове за промени в няколко закона.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»