Вход

Световен ден за осведоменост за насилието над възрастни хора

old youngВ Резолюция 66/127 Общото събрание на ООН определи 15 юни за Световен ден за осведоменост за злоупотреба с възрастни хора. Това представлява един ден в годината, когато целият свят изразява противопоставянето си срещу злоупотребите и страданията, нанесени на някои от по-възрастните ни поколения.

Ново проучване, подкрепено от СЗО и публикувано в Lancet Global Health, установи, че почти 16% от хората на възраст над 60 години са подложени на насилие - психологическо насилие, финансово насилие, Физическо насилие или сексуално насилие, пренебрегване. Изследването се основава на налични данни от 52 проучвания в 28 страни от различни региони, сред които 12 страни с нисък и среден доход.
"Злоупотребата с възрастните хора се разраства, , казва Алана, старши съветник по здравеопазването, катедра "Остаряване и живот" в СЗО. "Трябва да направим много повече, за да предотвратим и да отговорим на нарастващата честота на различните форми на насилие."
Злоупотребата се дефинира като действия или липса на подходящи действия, които могат да причинят вреда или страдание на по-възрастно лице, възникващи във всяка връзка, в която има очакване на доверие. Всички видове злоупотреба с възрастни хора могат да окажат влияние върху здравето и благосъстоянието на по-възрастния човек.
Психологическото насилие е най-широко разпространено и включва поведения, които вредят на самооценката или благополучието на по-възрастния човек, като поставяне на прякори, заплахи или им пречат да видят приятели и семейство.
Финансовата злоупотреба включва незаконно присвояване на парите или имуществото на по-възрастните.
Пренебрегването включва невъзможността да се посрещнат основните потребности на възрастните хора, като например храна, жилище, облекло и медицински грижи.
Здравните ефекти на злоупотребата включват травматично нараняване и болка, както и депресия, стрес и тревожност. Злоупотребата с възрастни хора може да доведе до повишен риск от поставяне на старчески дом, използване на спешна помощ, хоспитализация и смърт.
"Въпреки честотата и сериозните последици за здравето, злоупотребата с възрастни остава един от най-слабо изследваните видове насилие в националните проучвания и един от най-слабо засегнатите от националните планове за предотвратяване на насилието", добавя още служителката на СЗО.
До 2050 г. броят на хората на 60 и повече години ще се удвои, за да достигне 2 милиарда в световен мащаб, като по-голямата част от възрастните хора живеят в страни с ниски и средни доходи. Ако делът на жертвите на злоупотреба с възрастните хора остане постоянен, броят на засегнатите хора ще се увеличи бързо поради застаряването на населението и ще нарасне до 320 млн. жертви на злоупотреба.
През май 2016 г. министрите на здравеопазването приеха Глобалната стратегия и план за действие на СЗО по въпросите на остаряването и здравето в Световната здравна асамблея. Стратегията предоставя насоки за координирани действия в страни, които са в съответствие с целите на устойчивото развитие.
Приоритетните действия за злоупотребата с възрастните хора в стратегията включват:
Подобряване на проучванията за честотата на малтретирането на възрастни хора, особено в страните с ниски и средни доходи от Югоизточна Азия, Близкия изток и Африка, за които има малко данни
Събиране на доказателства и разработване на насоки за това, какво работи за ефективното предотвратяване и реагиране на малтретирането на възрастни хора. Като първа стъпка, правителствата трябва да оценят съществуващите усилия, като например обучението на лицата, предоставящи грижи и използването на телефонни линии за помощ, и да публикуват тези констатации
Оказване на подкрепа на страните за предотвратяване и реагиране на малтретирането на възрастни хора

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»