Вход

Пациенти с ревматологични болести искат намесата на министър Семерджиев

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България изпрати отворено писмо до министъра на здравеопазването, в което иска неговата oprzbнамеса за решаване на проблемите с лекарственото лечение на пациентите. В писмото се казва следното:
Уважаеми д-р Семерджиев,
Бихме желали да Ви обърнем внимание на следните проблеми, отнасящи се до лечението с биологични лечебни продукти на хората с ревматоидни заболявания в България.
Първият проблем се отнася до взетите решения от Надзорния съвет на НЗОК по време на негово заседание, протокол от което е  публикуван на 01.12.2016 г. на официалната интернет страница на институцията.
От протокола на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК става ясно, че само и единствено икономически съображения ще налагат рамкирането на биологичните лечебни продукти като втора линия на лечение при хора с ревматоидни заболявания. Във връзка с това изобщо не става ясно коя е групата медикаменти, които ще са включени в т.нар. „първа линия на лечение“.
Изключително голямо учудване буди у нас факта, че преценката за лечение на нови пациенти с биологичен медикамент ще бъде правена от Надзорния съвет на НЗОК. Това е решение, което не трябва да зависи от разходите, а от неговата лечебна ефективност и не смятаме, че Надзорният съвет на НЗОК е органът (институцията), който може да прецени, доколко лечението е ефективно, дори „след представяне на ясна медицинска обосновка на показанията за изписване на продукт, който не е позициониран като първи избор“. Защото подобна преценка е основана само на „критерии за разходна ефективност“. Здравето на човека – най-важният аспект на всички дейности и на съществуването на медицината, здравеопазването и НЗОК, отсъства като критерий.
Освен това, предварителното залагане на броя на лицата, които ще се лекуват с биологични медикаменти, принадлежащи към нов INN, е създаване на сериозна административна бариера в достъпа до съвременно и адекватно лечение на ревматоидните заболявания, както и нарушаване на Конвенцията за правата на хората с увреждания и отнемане на изконни човешки права – правото на здраве и живот.
Вторият проблем, е свързан с обнордваната в ДВ бр.8/24.01.2017 г. „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК“ и по-конкретно амбулаторна процедура № 42 за „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии“.
Заложените в амбулаторна процедура № 42 за „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии“ са непълни и недостатъчни и не съответстват на „Изискванията на НЗОК за лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит, тежък и активен анкилозиращ спондилит с антиревматични биологични лекарствени продукти на лица над 18 г. в извънболничната помощ“.
Заложеното изискване амбулаторна процедура № 42 да бъде извършвана в лечебни заведения от 2 ниво на компетентност според стандарта по Ревматология ограничава възможностите на пациентите да бъдат набюдавани от лекуващите ги специалисти – ревматолози, които имат сключени договори с НЗОК в извънболничната медицинска помощ и в болничната помощ в лечебни заведения от по-ниско ниво на компетентност, и би довело до допълнителни финансови разходи от тяхна страна.
В тази връзка
Предлагаме:
(1) Биологичните медикаменти да продължат да бъдат първа линия на лечение, както и до момента;
(2) Броят на хората, лекуващи се с нови лекарствени продукти, да не бъде ограничаван предварително при договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, принадлежащи към нов INN, каквото е предложението на надзорния съвет на НЗОК според решение № РД-НС-04-156/01.12.16 г.;
(3) Амбулаторна процедура № 42 да се извършва в лечебни заведения от всички нива на компетентност, в това число и лечебни заведения от 3-то ниво,  според медицински стандарт „Ревматология“;
(4) Всички изследвания, необходими за проследяване състоянието на пациентите, лекуващи се с биологични медикаменти и изисквани от НЗОК за започване и продължаване на лечението, да бъдат заложени в алгоритъма на Амбулаторна процедура № 42.
Боряна Ботева-председател на УС на ОПРЗБ
Маркирана като пациенти лекарства

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»