Вход

В много случаи, ракът се лекува неправилно

Основните причини за неправилното лечение са погрешните или недостатъчни диагнози, давани от клиничните патолози. Развитието на Laboratoriqпатологията и внедряването на нови все по-прецизни методи на имуно-хистохимията и молекулярната патология дадоха нови знания за злокачествените процеси. Оказа се, че много от диагнозите поставяни по досегашните методи са били погрешни или непълни. Стана ясно, че много от туморите са първично хетерогенни – в различните си части съдържат клетки с различна морфология и физиология, чувствителни на различен вид лечение.

При друга част от туморите, такава хетерогенност се наблюдава при метастазите – клетките в тях значително се различават и което е по-важно, често не са чувствителни на прилаганото лечение на първоначалния тумор.
На 6-тия Конгрес по патология, проведен през месец май 2016 г. в Дания, проф. Йан Веслин-Завеждащ лаборатория по патология в онкологичната болница в Амстердам, е изнесъл данни от десет годишно проучване в областта на диагностика и лечение на карцином на млечната жлеза. Данните са на база специализиран софтуер по патология „Палга“ и са шокиращи. Според тях:
1. 95% от жените са получили неправилна, неточна или грешна химиотерапия.
2. 90% от жените са получили неправилна, неточна или грешна хормонотерапия.
3. 80% от жените са получили неправилна, неточна или грешна лъчетерапия.

Като се има предвид нивото на медицината и патологията в България, може да се предполага, че у нас нещата са още по-зле, както от медицинска гледна точка, така и от финансова гледна точка.

Маркирана като онкология

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»