Лекарите решиха да подпишат НРД 2018 с НЗОК

Днес Българският лекарски съюз взе решение да подпише новия рамков договор със здравната каса с 229 гласа „за“, 28 „против“ и 7 „въздържал се “. Съсловната организация успя да договори увеличение на цени в над 130 клинични пътеки в болничната помощ, като завишения има в почти всички пътеки по специалности...

Прочети още
 1. Последни коментари
 2. Най-четени
 3. Най-коментирани
 1. От съдебната зала
 2. ЛЕКАРСТВА
 3. ПАЦИЕНТИ

Един оперирал на сляпо, друг п…

Пациент на средна възраст получава силна болка в кръста след вдигане на тежест. Появява се слабост и затруднения в движението. пациентът постъпва по спешност в областна болница. Извършена е операция...

Приеха промени в Закона за лек…

С 96 гласа "за" парламентът прие на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предложените от правителството изменения въвеждат мерки за наблюдение на лекарствените продукти, включени...

Д-р Миндов: Възможно е да бъда…

Д-р Георги Миндов - председател на Етичната комисия на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България заяви пред bTV, че скандалът с дълговете на Здравната каса към чужди фондове ще...

Д-р Филип Маринов: Не ми е известно другаде - пациентите да бъдат откъсвани от лекуващите ги лекари насила.

Dr Filip MarinovД-р Филип Маринов. Роден на 19.01.1968 в гр. София. Завършил Медицински Университет – гр. София през 1995г. Работил в клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ от.Март. 1996 до Февруари 2012г. От Февруари 2012г е водещ специалист по медицинска онкология в МБАЛ Сердика. Специалист по вътрешни болести и медицинска онкология.

Участвал в над 30 международни клинични проучвания под ръководството на Доц. Д-р Валентина Цекова в 4 от които е съавтор. 
Д-р Маринов, как да разбираме терминът “комплексно лечение” на онкологичните заболявания?
В онкологията има два подхода на лечение на онкологичното заболяване. Първият е дефинитивен, който цели пълното излекуване на пациента, а вторият е палиативен. Дефинитивният подход е базиран на първо място на локални методи на лечение- хирургия, лъчетерапия и в не малко случаи на системна терапия (адювантно и неадювантно лекарствено лечение). Палиативното лечение има за цел да превърне онкологичното заболяване в хронично такова за максимално дълъг период от време, да удължи живота на пациента и да подобри качеството му на живот (да намали симптомите от заболяването). Основна роля в този тип лечение има лекарствената терапия и по- ограничени приложения намират хирургичните и лъчетерапевтичните интервенции.  Прилагани самостоятелно биха имали успех в много ограничен брой случаи. За съжаление в България между 50 - 75% при различните локализации, заболяването се диагностицира в напреднал стадии и априори не е приложимо дефинитивно лечение. Това не означава че тези болни са обречени, защото със съвременните методи на лечение заболяването им би могло да протича като хронично 2-5-10 години.
Основният специалист, който преценява нуждите на пациентите с напреднало заболяване от допълнителни (комплексни) грижи- хирургични, лъчелечение, палиация и образни изследвания, е медицинският онколог.
Медицинската онкология е специалността, която дава пълен поглед върху възникването, хода и потенциалните усложнения на онкологичното заболяване. Преценката за включване на какъвто и да било вид лечение и използване на образни изследвания се базира на множество фактори произтичащи от вида на заболяването, индивидуалните характеристики на пациента и неговата коморбидност. Все повече в лечението на злокачествените заболявания (особено лекарственото) се налага индивидуализираният подход към всеки пациент.
Как ще коментирате проекта на наредбата за утвърждаване на интердисциплинарен медицински стандарт за комплексно медицинско обслужване на болни с онкологични заболявания?
Компексният подход  за лечение на онкологични заболявания в българското здравеопазване съществува повече от  30 г. и е въведен от нашите учители. Всяко здравно заведение, което диагностицира злокачествено заболяване е длъжно да представи съответният случай на комлексна онкологична комисия. Тя включва специалисти по медицинска онкология, лъчетерапия, патоанатомия, образна диагностика, нуклеарна медицина и специалист от съответното хирургично (диагностично) звено. Тази комисия определя първоначалната нужда от методите на лечение и тяхната последователност. Този план на лечение е препоръчителен, защото в много случаи динамиката на заболяването променя нуждите на пациента.
В този смисъл, разпространеният от много колеги онколози документ, който от Министерството на здравеопазването упорито отричат да е тяхно творение, въпреки че авторът е от МЗ, представлява някакво описание на тези традиционни за онколозите процеси. Изключителното безпокойство се появи от фактът, че този ничий документ определяше при кой и къде да се лекуват пациентите, което е неприемливо за нашата гилдия. Въпреки обтегнатите отношения в нея, до момента винаги сме запазвали добрия тон и колегиалност.

Дали всяко хирургично или диагностично звено работещо на територията на РБългария, по новите изисквания на МЗ би трябвало да има зад себе си отделение по медицинска онкология, лъчетерапия, нуклеарна медицина и отделение по палиативни грижи?
Същността на комплексното лечение на онкологично болните се изразява в правилната оценка от нуждата и последователността на лечебните и диагностични методи за даденият пациент, тяхната навременност, а не в тяхната свръхконцентрация на едно физическо място и свръхрегулация. Възможността за достъпност на пациента на регионално ниво, възможността за избор на лекуващ онколог, възможността за своевременност и достъп до оценка не коренспондира с идеята на МЗ за създаване на свръхконцентрация на тези видове медицински услуги. Доверието между пациента и лекуващият го екип е ключово за успеха на провежданото лечение.  Големите модерни сгради, свръх модерната скъпа техника са хубаво нещо, но не са достатъчни  за доверието на пациента и нормалното функциониране на едно лечебно заведение. Не механичното обединение, а кадровото обезпечаване на съответните звена, е ключ към успеха и чувството за удовлетвореност на пациента.

Има ли болници, които предлагат комплексност и в момента съществуват и работят по договор с НЗОК? Как се справят?
Всяко едно лечебно заведение включващо в себе си отделение по медицинска онкология е длъжно да осигури по договор методите на лечение и диагностика, от които се нуждаят неговите пациенти и сега, с изключение на палиативните грижи. И в момента съществуват лечебни заведения, които разполагат с по- голямата част от нужния ресурс за прилагане на т.нар. комплексност.  Данните показват, че въпреки това не разполагат с достатъчен кадрови и логистичен ресурс и голяма част от пациентите предпочитат да провеждат лечението и наблюдението си извън тях. Много често липсва достатъчно колаборация между отделните звена (елементи на комплексността) и не постига очакваният ефект (терапевтичен и чувство на удовлетвореност на пациента). Основната причина е липсата на достатъчен кадрови ресурс и мотивация на наличния персонал. Ето защо отделни тясно специализирани, добре обезпечени кадрово и технологично, с добра мотивация звена са много по- ефективни в тези два основни показателя.
Кои са болниците според Вас, които ще пострадат от новата наредба?
Според новата наредба, която всъщност не е наредба, ще бъдат ощетени пациентите и здравните заведения най- вече на регионално ниво, а също така тясно специализирани звена доказали своята ефективност и предпочитани от пациентите. Наредбата цели административно преразпределяне на здравните услуги с цел концентрирането им в няколко лечебни заведения, които очевидно разчитат на непопулярни мерки за привличане на пациенти. За причините да се лансират подобни методи на свръхрегулация и насочване на пациентите, мога само да гадая - чувствам се озадачен от мотивите. Но при всички положения прозира желание да се прокарва някаква злокачествена политика в обществените поръчки, преразпределение на пациентски потоци към разнообразни, вкл. новопоявили се структури, с цел лично облагодеталстване и вторично влияние на фармацевтичния пазар в България, към който очевидно някои колеги изпитват голям интерес. Тези тенденции са в разрез с интересите на пациентите -ограничават правото им на избор и достъп до медицински услуги, с интересите на медицинските специалисти- ограничават избора им на работно място и работодател, изкривяват свободното развитие и принципите на конкуренция на пазара на медицински услуги. С облекчение разбрах, че МЗ се разграничи от авторството на този документ и въобще този подход за грижа за онкоболните.  

Има ли аналог на такива изисквания в други европейски страни?
Не ми е известно другаде да съществува подобен еничарски подход - пациентите да бъдат откъсвани от лекуващите ги лекари насила.

Какво би означавало това за пациентите?
Пациентите са най- потърпевши, ако този апокрифен документ намери бял свят. Ограничава се правото им на избор къде, кога и при кого да се лекуват. Административното им разпределение в кои лечебни заведения да получават медицински услуги няма да подобри нито непосредствените терапевтични успехи (преживяемост, качество на живот), нито чувството на удовлетвореност у пациента, неговите близки и медицинския персонал. На практика ликвидирането на конкуренцията в сектора ще доведе до една по- нискокачествена (служебно определена) грижа за пациента.

Какво бихте препоръчал?
Изискванията за комплексност могат да бъдат заложени и сега в съществуващите алгоритми на клиничните пътеки и процедури. Това не бива обаче да унищожава професионалната свобода на лекуващия лекар, при това в област като онкологията, в която новостите са ежедневие. Друга важна стъпка, за която периодично настоявам, е изваждането на търговията с лекарства от болниците и прехвърляне на отношенията с фармацевтичните фирми на НЗОК. Изключително натоварване, при това нямащо нищо общо с лечението на пациентите, е болниците да се грижат за доставките на медикаментите. Нека НЗОК да ни лиши от това “удоволствие” и ни остави да лекуваме нашите пациенти.

 

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Облачно

-3°C

София

Облачно

Влажност: 85%

Вятър: 22.53 km/h

 • Превалявания от сняг
  25 Фев 2018 0°C -3°C
 • Сняг
  26 Фев 2018 0°C -8°C

Видео

«
 • 1
 • 2
 • 3
»