Вход

Новите правила за достъп до лечение на Хепатит С са вече в сила

  • Публикувано на Архив
От 1 март 2017 г. влязоха в сила новите „Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 - годишна възраст в hepatitcизвънболничната помощ“, съобщават от пресцентъра на касата. Те са публикувани на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - www.nhif.bg, линк „Лекарства”, подлинк „За договорните партньори”, „Изпълнители на медицинска/дентална помощ“, „Заболявания по специалности“.
Изискванията за приложение на безинтерферонова терапия при лечение на хепатит С са съгласувани с националните консултанти.
До края на тази година за лекарствена терапия за домашно лечение на  Хепатит С касата планира да плати 21 милиона лева, колкото и през миналата година.  
От лечението ще бъдат обхванати и пациенти с по-леки форми на чернодробно увреждане.  Очаква се в по-дългосрочен план да намалее броят на заболелите от Хепатит С, както и да намалее броят на хоспитализациите поради липса на усложнения от лечението.
Обхващат се млади пациенти в начален стадий на заболяването, при които е възможно пълно излекуване и запазване на репродуктивните им способности.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»