Вход

Важна крачка към изграждане на НЗИС

  • Публикувано на Архив

МЗ публикува проект на наредба за приемане на Здравноинформационни стандарти, които се прилагат от лечебните заведения. С проекта се въвеждат p.moskovприложимите от лечебните заведения здравноинформационни стандарти, както и стандарти за обмен на електронни документи, гарантиращи информационна сигурност при обмен на информация.

Целта на наредбата е да постигне, интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването и стабилна информационна архитектура за обмяна на част от данните или на всички данни от електронния здравен запис.
С наредбата се въвеждат изискванията на  редица ISO стандарти, като 18308:2014, 13606- 1:2012, ISO 12967-2:2011 и др. Следващата стъпка е цялостното въвеждане на приетия в ЕС Health Level 7 комплекс от правила и стандарти за обмен на данни и интероперабилност в рамките на съюза. Приемането на наредбата за здравно-информационните стандарти е задължителна и много важна крачка към изграждането на Националната здравна информационна система (НЗИС). За нея е предвидено финансиране от Европейския социален фонд по Оперативна програма добро управление(ОПДУ) на обща стойност 12 милиона лева.
Съществена причина, която спъва изграждането на електронно здравно досие продължава да бъде, обаче лошото състояние на повечето здравни регистри, в това число и тези поддържани от МЗ и РЗИ.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»