Вход

Палиативни промени във Фонда за лечение на деца

  • Публикувано на Архив

Министерският съвет прие промени в Правилника за работа на Фонда за лечение на деца. Противно на приказките за „сериозни и пилософрешителни промени в интерес на децата”, измененията в приетия правилник са минимални и палиативни по характер.
Срокът за произнасяне на фонда се намалява от 45 на 30 дни, след подаването на заявлението, но в тук има много уловки.

Така например, Директорът на фонда винаги може да удължи срока, под предлог, че са необходими допълнителни документи, или допълнителни експертни мнения.Освен това, след решението на фонда, вече ще е необходимо и решение на НЗОК за издаване на формуляр S2. Срок за решението на НЗОК не е предвиден в правилника, което препраща към АПК, според който срокът е 30 дни. Следователно в крайна сметка сегашният срок от 45 дни, няма да бъде намален, а удължен на 60 дни.
Пътните разходи за един родител, вече ще се определят по наредбата за командировките, което означава, че разходите за това перо ще бъдат съкратени.
С правилника се създават нови звена като комисии, консилиуми и др, които да подпомагат работата на Фонда.
Медицинските изделия остават във Фонда. За тях не са предвидени комисии и контрол по същество.
Медицинските становища за лечението на децата ще се дават приоритетно от националните консултанти. Това по-скоро ще затрудни работата, защото се намалява броя на вещите лица. По досегашния ред фонда можеше да поиска становище от широк кръг специалисти.
Измененията предвиждат и по-голям брой документи – медицински и административни, необходими за подаване на заявление от родителите на болни деца. Вече ще се изискват Протоколи от комисии, писма от директори на университетски болници и др.

Маркирана като МЗ ЦФЛД лечение в чужбина

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»