Вход

НСВОК се сертифицира по ISO 9001:2015 !

  • Публикувано на Архив

Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории вече е сертифицирана по ISO 9001:2015. Системата бе изградена от ЦЗПЗ през 9105086836 3706692014 година с основна цел да осигури независима, нетърговска външна оценка на клиничните лаборатории. Принципът на работа на НСВОК е следният – координаторът изпраща на всяка от лабораториите сертифицирани контролни материали, съдържащи, серум, кръв, урина.

Лабораторията изследва получените материали, заедно с пробите на пациентите и сравнява резултатите с другите лаборатории или с предварително обявена от производителя на материала референтна стойност. При наличие на отклонение по-голямо от допустимото, клиничната лаборатория извършва проверки на процесите на измерване, за да отстрани евентуални грешки, които могат да рефлектират и в резултатите на изследваните при тях пациенти.   
Участието в тази система е допълнителна гаранция за това, че измерените резултати са верни и може да служи, като основен критерий, когато трябва да изберем в коя лаборатория да направим своите изследвания.       
От този линк можете да видите всички български лаборатории, които участват в НСВОК.
Сертификатът за съответствие на управлението на НСВОК с изискванията на ISO 9001:2015 е издаден от една от най-реномираните компании в световен мащаб - TUVReinland под номер 9105086836 и е валиден за 3 години.

Маркирана като лаборатории

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»