Вход

Забравен от системата

  • Публикувано на Архив

Пациент чака почти две години да бъде извикан за освидетелстване от ТЕЛК
Г.С. на 65 години е мъж с редица хронични заболявания. Определена му е 52% трайна неработоспособност за три години. Поради изтичане на срока през месец юли се явява за преосвидетелстване пред ТЕЛК при I МБАЛ София. Комисията постановява решение, с което определя 33% трайна неработоспособност, пренебрегвайки едно от заболяванията на Г.С.

Решението е обжалвано пред НЕЛК. На 5.11.2010, НЕЛК отменя решението на ТЕЛК и го връща на същата комисия за ново освидетелстване с указания за допълнителни изследвания. От тогава до ден днешен, болният не е викан за освидетелстване. Самият той по собствена инициатива неколкократно е посещавал кабинетите на ТЕЛК в I МБАЛ, но от там получавал неизменно един и същи отговор  – „Ние не сме администрация, чакайте ще ви повикаме.“
И така до ден днешен.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»