Вход

Болните с белодробни заболявания чакат вече половин година освидетелстване

  • Публикувано на Архив

Вече 6 месеца специализираният ТЕЛК по белодробни заболявания във Велико Търново не работи. Всички болни от Северна България, нуждаещи се от експертна оценка стоят в очакване на решение, но до този момент, такова няма. Преди известно време, МЗ изпратило указание от РЗИ, да бъдат включени по един специалист по пневмология и фтизиатрия към съществуващите общи ТАЛК.

Указанието било изпълнени, но всички постановени решения от такива смесени състави са обжалвани от НОИ и в последствие отменени от НЕЛК, защото са издадени в нарушение на действащият Правилник за организацията и дейността на органите на медицинските експертизи. Бездействието на администрацията при решаването на един банален по своя характер проблем отнема права на гражданите дадени им със закона.
Законът за здравето дава право на всеки гражданин след поискване да бъде освидетелстван за степента на трайна неработоспособност. ТЕЛК са длъжни да се произнесат в тримесечен срок от направеното искане.
Липсата на произнасяне лишава гражданите от правото им да получат не само инвалидна пенсия и различните видове интеграционни добавки. Много от тях, останали без работа, поради заболяването си,  остават без здравноосигурителни права и трябва да заплащат както лечението си, така и лекарствата, които иначе биха получили безплатно.
Ситуацията е типичен пример за чиновническо бездушие и немарливост, водещо до тежки последици за десетки и стотици болни хора. Решението е много просто и МЗ е стигнало до него, само че не става с указание, а с промяна в Правилника. Такава промяна отдавна можеше да бъде направена и проблемът на хората да бъде решен, но за това се иска поне малко отговорност и нагласа да се грижиш за хората, за което всъщност и ти плащат заплатата.
Нашата препоръка към всички пострадали е да събират финансови документи за всеки разход, който не биха направили, ако бяха своевременно освидетелствани и в последствие да предявят искове срещу МЗ по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»