Вход

Проблемът със здравните осигуровки при пенсиониране продължава да е нерешен

  • Публикувано на Архив

Здравейте, искам да Ви попитам следното:
Баща ми има решение на ТЕЛК. Подал е документи в НОИ и чака писмо с решение за пенсия. Междувременно бе приет по спешност в болница. Справката показва, че е с прекъснати здравноосигурителни права. След като има решение на ТЕЛК, трябва ли да внася здравни осигуровки и трябва ли да се заплати лечението в болницата при това положение?

Въпросът е поставян многократно от нас, но до този момент няма решение. Всички лица, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Осигуряването е в сила от датата на решението на ТЕЛК. Поради това, че самото решение на НОИ излиза с няколко месеца по-късно се получава период от време, в който обстоятелството не е отразено в базата данни и лицето излиза като неосигурено.
Единствената законова възможност е в последствие да се заведе иск срещу НОИ за заплащане на направените разходи за лечение.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»