Вход

КЗД постанови решение срещу министъра на здравеопазването

  • Публикувано на Архив

С решение № 133/17.05.2012, петчленен състав на Комисията за защита от дискриминация наложи принудителни административни мерки срещу министъра на здравеопазването и препоръча на Министерския съвет да внесе в Народното събрание изменение в Закона за здравето. Производството е образувано по жалба на Трифон Колев от Велико Търново. Неговата съпруга  почина в резултат на онкологично заболяване. Една от причините за ранната смърт бе лошата лъчетерапия проведена в онкологичния диспансер в гр. Велико Търново. Диспансерът разполага със съветски апарат „Луч“ за лъчетерапия, чиято техническа характеристика и амортизация не покриват минималните съвременни изисквания за радиационна защита.

КЗД констатира, че поради районното разпределение около 10000 болни се подлагат на лечение със съветския тип апарати, а едва 1000 имат достъп до съвременни апарати за телегаматерапия, каквито има само в София Русе и Стара Загора.
Отбелязва се, че за лъчелечение съществуват дълги листи на чакащи пациенти и в много от случаите поради огромното забавяне се обезсмисля и самото облъчване.
Статистическата справка сочи, че през 2008 година(последната за която има официални данни), около 8000  души, показани за лъчелечение не са били лекувани, поради недостиг на апаратура и персонал. Една от причините за недостига на персонал е силно недофинансираната Клинична пътека № 258, както и „делегираните бюджети“, които допълнително ограничават приема на пациенти.
Основният извод е, че държавата не е осигурила равен достъп на населението до здравни грижи с необходимото качество, не е осигурила достъп до персонализирана информация,
С оглед на всичко изброено се установява, че министърът на здравеопазването не е изпълнил задълженията си по чл. 10 и чл. 11 от Закона за защита от дискриминация и по този начин е осъществил „тормоз“ по признак „увреждане“, на засегнатите лица.
Като заинтересована страна по делото взе участие ЦЗПЗ, представлявано от адв. Хр. Димитрова.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»