Вход

Бюджетни неволи

  • Публикувано на Архив

61 лечебни заведения, които са имали договори през 2011 година не получават бюджет за 2012.
За 2011 година, НЗОК е изплатила 1.222 милиона лева за болнична помощ.  Предвидените в ЗБНЗОК за 2012 година средства за болнична помощ за 1,168 милиона лева. Трябва да се има предвид, че от 01.01.2012 година НЗОК вече заплаща дейностите по хемодиализа, диспансеризация и химиотерапия в болниците, които до миналата година се финансираха от МЗ. Общата сума по тези три пера възлиза на 155 милиона лева, тоест още от прогнозата е на лице сериозен дефицит от около 200 милиона лева.

В същото време, определените от НЗОК годишни бюджети на болниците за 2012 година е на обща стойност 1.111 милиона лева, въпреки че броят на договорните партньори е намалял с 29. На практика НЗОК е сформирала втори резерв в размер на 57 милиона лева, което е пряко нарушение на Закона за бюджета на НЗОК за 2012 година. Със закона е определен резерв на НЗОК от 267 милиона лева, които пари са извън средствата предвидени за болнична помощ. Въпросните 57 милиона лева се явяват втори резерв вътре в сумата определена за болнична помощ.  
Обяснението, което по-рано през годината дадоха от НЗОК е, че въпросните 1.111 милиона лева  са определени като бюджети на болниците за десет месеца. Ако това наистина е така, такова решение също представлява нарушение на закона, защото съгласно чл. 5, РЗОК определят годишни бюджети на болниците, а не десетмесечни.
Сравнителната таблица на изплатените през 2011 средства и бюджетите за 2012 показва, че с изключение на онкологичните центрове и няколко други болници, за останалите има намаление. Дали средствата от резерва на НЗОК ще стигнат за покриваните разходи ще може да се прогнозира, когато станат известни резултатите от изпълнението за първото и второто тримесечие.    
В следващите няколко дни предстои Надзорният съвет на НЗОК да приеме изменения в  бюджети на болниците, както и да одобри изплатените надлимитно средства на някои от тях през първото тримесечие. Това също е нарушение на  ЗБНЗОК за 2012 година, където такова „височайшо“ одобрение на преразходи не е предвидено. Фактически с това одобрение на преразходите ще бъдат поощрени тези, които са нарушили закона и договора с НЗОК. Нещо повече, преразходите ще бъдат използвани като фактическо основание за увеличаване на годишните бюджети на нарушителите.
Остава само да пожелаем успех на бюджетарите. Сравнителната таблица за 2011 и 2012 година можете да изтеглите от тук.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»