Вход

Държавните и общинските болници са в ликвидна криза. Дълговете им надхвърлят активите.

  • Публикувано на Архив

Общите задължения само на държавните болници, търговски дружества са в размер на 378 милиона и 145 хиляди лева, от които 69 милиона и 589 хиляди лева са просрочени. Това сочат  данните на МЗ към 29.02.2012 година.
Отделно от тях, министърът на отбраната съобщи по време на парламентарния контрол на 23.03.2012, че само просрочените задължения на ВМА са в размер на 89 милиона лева. Министърът не съобщи каква е сумата на общите задължения, но тя вероятно е поне два пъти по-висока от тази на просрочените.

По последните публикувани данни за общинските болници от средата на 2011-та година размерът на просрочените им задължения е 32 милиона лева. Съдейки по бюджетите за 2012 тези дългове едва ли са намалели, но по-скоро са се увеличили. Данни за дълговете на частните болници до този момент не са публикувани.
Обобщено сумата на  просрочените задължения на държавните и общинските болници е поне 190 милиона лева. Общите дългове със сигурност надхвърлят 500 милиона лева, а вероятно достигат до 600 милиона. И без да се прави справка е ясно, че тази сума надхвърля активите на публичните лечебни заведения.
Предвид това, че разходите на болниците през 2012 година неизбежно ще нараснат в резултат на инфлацията и повишаването на минималната работна заплата, а приходите видно от бюджета на НЗОК ще останат същите, може да се очаква, че в края на годината дълговете допълнително ще нараснат. Това обстоятелство се превръща в огромен проблем на здравната система, който има не само финансови измерения. Дългове в такива размери, надвишаващи активите се отразяват негативно не само на инвестиционния процес, но в голяма степен затрудняват текущите плащания, което неизбежно рефлектира върху качеството на медицинската помощ.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»