Вход

Много шум за нищо

  • Публикувано на Архив

Нова безсмислена дискусия на „здравна“ тема се разгодя в последните дни. С Постановление Правителството увеличи минималната работна заплата(МРЗ) от 270 на 290 лева. Това автоматично доведе до увеличение на потребителската такса от 2.70 лева на 2.90 лева, тъй като съгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуряване, при всяко посещение при лекар, пациентът заплаща сума в размер на 1% от минималната работна заплата. Решението  МРЗ да се увеличи с 20 лева от 01.05.2012 бе взето още през есента на 2011 година.

По традиция, на втори май всички се оказаха изненадани. Проведоха се спешни пресконференции, предприеха се спешни мерки, подготвя се спешна промяна на ЗЗО. Чуват се обвинения, заклинания и обещания. Ако всичко „върви по план“ в следващите месец-два пациентите ще плащат по 2.90 лева, а след това пак по 2.70 лева.
Тези двадесет стотинки станаха централна тема на българското здравеопазване.  С 0.20 лева не можеш да си купиш нищо. Няма стока или услуга, която да струва 0.20 лева. Това са пари за ресто, които в много случаи, хората дори не искат.
Отгоре на всичко това увеличение засяга силно ограничен брой пациенти. Освободени от таксата са малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти. Освен тях таксата не се заплаща от лица, които имат призната инвалидност над 71%, бременни, родилки до 45 ден след раждането и болни със заболявания от 195 различни диагнози, посочени в НРД.  
Дискусията би си заслужавала, ако от това зависеше нещо в нашето здравеопазване. Измислената дилема „двадесет стотинки“ няма никакво отношение към това медицинската помощ да стане качествена, своевременна достатъчна и достъпна. Със сигурност повечето хора биха се съгласили да платят двадесет пъти по двадесет стотинки, ако това им гарантира по-високо качество. Обратното, ако услугата е лоша и 2.70 са много пари.
Целта на увеличението на МРЗ не е да повиши благосъстоянието на хората, защото ако благосъстоянието зависеше от  Постановление, то какво пречи на Министерския съвет да постанови 1000 лева минимална работна заплата и празненствата да започнат. Целта на това увеличение е повишаване на приходите в държавния бюджет. Повишаване на приходите на лекарите не влиза в сметките. То има лош пропаганден ефект сред пациентите и затова скоростно се подготвя операция развързване на потребителската такса от минималната работна заплата. И какво от това?

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»