Вход

Разумно

  • Публикувано на Архив

НЗОК изпрати указание до районните каси, с което се дава разяснение, относно заплащането на медицинските дейности, когато едновременно са отчетени такива от лечебно заведение за болнична и за извънболнична помощ за един и същи пациент по едно и също време. В указанието се казва, че при такива случаи, РЗОК трябва да извърши проверка, да установи дали дейността е извършена реално и ако това е така, да я заплати.

До сега районните каси в такива случаи отказваха заплащане както на болниците, така и на лечебните заведения за извънболнична помощ, позовавайки се на ПМС № 366/27.12.2011. В чл. 14, ал. 4 на постановлението се казва, че: „Националната здравноосигурителна каса не заплаща в случаите, в които за един и същ пациент по време на болничния престой са отчетени дейности от изпълнител на извънболнична и болнична помощ.“ Този текст е нищожен, поради противоречие със Закона за здравното осигуряване, както и поради това, че приемайки го Министерският съвет е превишил правомощията си, уреждайки въпроси, за които няма делегирана компетентност. Указанието на НЗОК е правилно и законосъобразно.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»