Вход

Половината от парите за болниците са разпределени в София и Пловдив

  • Публикувано на Архив

Делегираните бюджети доведоха до тежки регионални диспропорции
Разпределението на болничните бюджети през 2012 година, показва, че почти половината от всички пари са разпределени за градовете София, и Пловдив. Столичната РЗОК получава 347 милиона лева, а Пловдивската 163 милиона лева при общо разпределени 1 милиард и 100 милиона лева. Според данните на НСИ от последното преброяване, в двата града живеят малко над 20% от населението.

Разпределението на бюджетите сочи също, че 90% от всички средства са насочени към лечебни заведения, разкрити в столицата или областните градове. В тези 28 общини според данните от последното преброяване живеят малко над 4 милиона души. Населението на останалите 247 общини е 3,5 милиона души, за които са предвидени едва 10% от парите за болнична помощ.
Тази тежка регионална диспропорция се дължи в най-голяма степен на въведените преди няколко години делегирани (впоследствие наречени прогнозни) бюджети, защото парите вече се разпределят административно, а не пазарно. Важна роля за диспропорцията играе и субсидирането на държавните болници (за спешна помощ и реанимация), разположени именно в областните градове. Своята роля изиграха и медицинските стандарти с въведените нива на компетентност, чиято цел беше именно да насочи финансов ресурс към университетските и областните болници.
Диспропорцията ще продължи да се задълбочава и заради разпределението на европейските средства по Оперативна програма Регионално развитие. Те вече са насочени към държавните болниците в столицата и областните градове и точно обратно на целите на Оперативната програма, не само няма да намалят регионалните различия, но ще ги увеличат. Правителството и евробюрократите нехаят за това, че в резултат на тази дълбоко погрешна политика, почти половината население на България е дискриминирано по отношение на достъпа му до болнична медицинска помощ.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»