Вход

ФБПФ внесе предложения до МТСП

  • Публикувано на Архив

На състоялата се вчера среща с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов,, представители на Федерация Български пациентски форум внесоха предложения за подобряване на дейността по медицинската експертиза на работоспособността и отпускането на пенсии за инвалидност и интеграционни добавки. Ето и самите предложения:

1) в работната група към МТСП да се включи представител на национално-представените пациентски организации.
2) социалната пенсия за инвалидност да бъде определена като вид минимален социален стандарт (МСС), осигуряващ средства за живот на хора, които поради своите заболявания и увреждания, не са могли да полагат труд и да се осигуряват. Определянето, реализирането и актуализацията на този вид МСС е въпрос на държавна социална политика и трябва да се реализира от Агенцията по социално подпомагане;
3) сега доплащаните 25% от социалната пенсия към всяка лична пенсия за инвалидност на лица с 70% и повече процента тр.н.р. също не са предмет на социалноосигурителни отношения. Тези средства трябва да бъдат отнесени към добавката за социална интеграция, а тя ясно да се диференцира и да се предоставя само след детайлна и многостранна социална оценка на лицата с увреждания. В процеса на тази оценка трябва да участват, както социални работници, така и лекари със специалност по трудова медицина;
4) добавката за чужда помощ на лицата с над 90% тр.н.р. с право на чужда помощ също не е предмет на социалноосигурителни отношения, а е вид МСС, който трябва да бъде въпрос на социална политика и за достъпа до този вид МСС трябва да има медико-социална експертиза и оценка;
5) инвалидността да се определя като: лека, умерена и тежка, като се изработят съответните критерии, които да показват степента на инвалидизация, в т.ч. и функционалните дефицити;
6) оценката на трайната неработоспособност да съдържа оценка на:
степента на увреда,
оценка на нуждите от професионална рехабилитация и трудова реализация на хората с увреждания,
социална оценка и адекватно подпомагане
7) да се отмени изискването за една година трудов стаж за получаване на пенсия за инвалидите по рождение и за инвалидите деца.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»