NSVOK top banner

Вход

Правителството улесни регистрацията на лекарства

drugs regulationОблекчава се режимът за производство, внос и търговия с активни лекарствени вещества, като от разрешителен той става регистрационен. Това става възможно с одобрените от правителството промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от фармацевтичните производители, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от investor.bg.
Като допълнителна мярка се въвежда и регистрацията на посредници в областта на лекарствените продукти.
Размерът на таксата за вписване в регистрите е 500 лв., таксата за инспекции на вносители и търговци на едро с активни вещества е 1000 лв., за инспекции на производители на активни вещества - 3000 лв., за оценка на информацията, свързана с проследяване на лекарствената безопасност на лекарствен продукт - 200 лв. (за пряко съобщение до медицинските специалисти) и 600 лв. (за обучителни или други материали за минимизиране или предотвратяване на риска).

Друга промяна е свързана с отпадане на част от таксите, които досега са се събирали във връзка с оценката на документацията за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.
Променя се и органът, който ще събира таксите за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък - това ще е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, а не Изпълнителната агенция по лекарствата.
Въведена е само една нова процедура - оценка на документацията за включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, като размерът на таксата е 800 лв., определен съгласно Методиката за определяне на разходоориентиран размер

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!