Вход

И Наредбата за избор на болници, които да сключат договор с НЗОК увисна

След решението на Конституционният съд за отмяна на чл. 45. ал. 2 от ЗЗО, Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за nhifболнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори. В нейния член 2, се казва че Директорът на РЗОК избира с кои болници да сключи договор в обхвата на основния и допълнителния пакет. Понятията основен и допълнителен пакет не са регламентирани, нито в закона, нито в който и да е нормативен акт. МЗ е поставило за обществено обсъждане наредба, в която фигурира само понятието основен пакет, която през миналата седмица, същата бе подложена на солидна критика от професионалистите от различни специалности, при обсъждането ѝ в здравната комисия на Парламента.
МЗ отново не е направило оценка на въздействието върху стопанската дейност от прилагането на наредбата, въпреки, че е задължено по закон. Липсата на такъв анализ беше една от причините съдът да отмени други наредби на ведомството.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»