Вход

Защо оспорваме медицинските стандарти?

На първо място, защото са приети в нарушение на действащото законодателство, както самите наредби, така и последвалите изменения.
CZPZ-logo-facebookВ нито един от оспорените актове не е посочена целта на неговото приемане, причините за издаването на наредбата, не са посочени какви са очакваните резултати, не е направен финансов анализ, не е направена оценка на съответствието с правото на Европейския съюз, не е направена оценка на въздействието върху стопанската дейност.

На второ място, защото това не са стандарти за качество.

Те описват единствено структури и въвеждат количествени изисквания. Стандартите за качество трябва да съдържат описание на процесите, как се стига до резултатите, какви са изключенията и какви са коиргиращите действия.

На трето място – повечето от медицинските стандарти са приети през 2010 година. Шест години по-късно е видно за всички, че няма нито един качествен показател, който да се е подобрил в резултат на приемането на тези стандарти.

На четвърто място. Скритата цел на медицинските стандарти беше да закрият общинските болници и ако това не може да бъде постигнато да пренасочват изкуствено финансов ресурс към големите предимно държавни болници. Тази цел е постигната, но от това здравеопазването ни не стана по-добро.

На пето място. Чрез необосновано завишените изисквания за брой лекари и структури към лечебните заведения, стандартите са основната причина за повишените разходи на НЗОК за болнична медицинска помощ от една страна и от друга за ръста на доплащане от страна на пациентите.

Защо сега? Ние вече оспорихме два стандарта – този по обща хирургия и този по ревматология. И двата бяха отменени от ВАС. Предупредихме министър Москов, че е необходима спешна промяна в логиката и философията на стандартите. Неговата реакция бе да публикува отново стандарта по обща хирургия в същия му вид.
Подобно поведение на беззаконие няма да бъде толерирано повече. Медицинските стандарти в този им вид са единствено инструмент за административен терор над лекарите и лечебните заведения, в резултат на което страдат най-вече пациентите.  

 

Списък на медицински стандарти и наредби, оспорени пред ВАС:
1. Акушерство и гинекология
2. Педиатрия
3. Гастроентерология
4. Ортопедия и травматология
5. Анестезиология и интензивно лечение
6. Кардиология
7. Кардиохирургия
8. Ендокринология и болести на обмяната
9. Неврохирургия
10. Урология
11. Образна диагностика
12. Очни болести

13. УНГ

14. Хирургия
Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Наредба № 11 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»