Вход

ВАС отмени стандарта по очни болести

Състав на Върховния админситратвиен съд отмени Наредба № 36 от 06.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести", издадена от министъра на здравеопазването. Съдът установява, че към административната преписка липсват документи, позволяващи да се установи дали решението на министъра да издаде медицински стандарти включва и приемането на процесния стандарт...

Прочети още
 1. Последни коментари
 2. Най-четени
 3. Най-коментирани
 1. От съдебната зала
 2. ЛЕКАРСТВА
 3. ПАЦИЕНТИ

Съдия М. Георгиева е отхвърлил…

Съдът приема, че „пациентът е отчетен като планов, но е третиран като спешен”, поради което не е от значение, че не са налице критерии за извършване на коронарография. Георгиева приема...

България се провали. Агенцията…

Съветът на Европейския съюз определи Амстердам за седалище на Европейската агенция по лекарствата(ЕМА). Досега седалището беше в Лондон, но се наложи преместване, заради Брекзит. България с нейната столица София също...

Имаме големи възможности за зд…

На първата конференция по медицински и здравен туризъм, организирана от Министерството на туризма и Българския лекарски съюз, заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева съобщи, че миналата година в България са лекувани...

Падна и стандарта по неврохирургия

Върховният административен съд в състав М. Михайлова – Председател и  Д. Чакърова и И. Славовска отмени Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за neurosurgeryутвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия”, издадена от министъра на здравеопазването. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници, Българската болнична асоциация.

Министърът на здравеопазването е изразил становище за недопустимост на жалбите и евентуално за неоснователност. Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбите.
Съдът приема, че жалбата е основателна и отменя изцяло Наредбата. В мотивите на решението се казва:
В приетия проект на Наредбата не е спазено законовото изискване за публикуването му заедно с мотивите, съответно доклада. Представени са косвени доказателства за извършено публикуване на интернет страницата на МЗ на 06.08.2010 г. само на проекта на Наредба, но не и на мотиви или доклад, каквито на практика не са и изготвяни.
На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като е разпоредено едновременно изпращане за публикуване и обнародване в ДВ, което отразява категоричната липса на намерение за съобразяване с евентуално постъпили предложения и становища за проекта.
Като доказателства по делото са представени допълнително, извън срока по чл. 152 от АПК, като част от административната преписка, докладна записка, за която се твърди, че е публикувана с проекта на акта (вероятно се има предвид акта за изменение и допълнение към Наредбата) на 29.10.2010 г. за обществено обсъждане и мотиви, публикувани с проекта на акта (вероятно се има предвид акта за изменение и допълнение към Наредбата) на 12.02.2014 г. за обществено обсъждане. И двата документа са без дата на изготвянето им, без изходящ номер и подпис на съставител.
Категорично следва да се приеме за установено, че липсват мотиви и те не са публикувани заедно с проекта преди приемане на основания първоначален текст на Наредбата, а по отношение на проектите за изменение на Наредбата не се установява с преки доказателства извършеното публикуването им в разбираема форма заедно с мотиви, респективно доклад.
Докладът с изх. № 96-00-3/05.08.2010 г. не съдържа нито една дума относно медицински стандарт „Неврохирургия“.
Причините за приемането на измененията и допълненията на стандарта от 2010 г. са посочени общо за всички стандарти и не се съдържа нито една конкретна причина за изменение на медицинския стандарт „Неврохирургия“, а за тези от 2014 г. като причина е посочена „необходимата промяна“.
Липсват дефинирани цели на измененията.
По отношение на финансовите и други средства, необходими за прилагането на измененията на Наредбата е посочено само, че не биха „натоварили бюджета на лечебните заведения“ и ще имат „положителен финансов ефект върху болниците“, което не може да бъде определено като отразяващо действителен финансов анализ на последиците от промяната в регулацията на сектор, в който несъмнено имат участие и публични финанси.
По отношение на очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива е посочено в докладната записка, че ще има „облекчаване на лечебните заведения в предстоящия им процес по преобразуване/пререгистрация“.
В „мотивите“ не са предвидени очаквани резултати, а само обстоятелствата, които са взети предвид за предложените промени.
И в двата документа липсват изречения, които могат да бъдат отнесени към изискването в мотивите на проекта на подзаконовия нормативен акт следва да съдържат анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Липсата на надлежна обосновка в мотивите на Наредбата по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция преди измененията с ДВ, бр. 34/2016 г.) препятства извършването на съдебния контрол по същество за съобразността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България, ЗЛЗ, ЗОАРАКСД и общностното право.
Констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, което обуславя извод за незаконосъобразност и отмяна на Наредба.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Отговорността на лекаря за вреди

Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съо...

ОЩЕ

Лечение в Европейския съюз

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн...

ОЩЕ

Дела срещу администрацията

Административните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълн...

ОЩЕ
Предимно облачно

2°C

София

Предимно облачно

Влажност: 99%

Вятър: 6.44 km/h

 • Предимно облачно
  25 Ное 2017 10°C 1°C
 • Предимно облачно
  26 Ное 2017 12°C 1°C

Видео

«
 • 1
 • 2
 • 3
»