Вход

МЗ обяви обществената поръчка за Спешна помощ

27-07-2017 Последни новини

Пресцентърът на МЗ съобщи, че е регистрирало в системата за случаен избор към Агенцията за обществени поръчки (АОП) обществена поръчка с предмет „Осъществяване на свързаност и осигуряване на услугата по работоспособност на системите на Спешната медицинска помощ, в...

Прочети още
  1. Последни коментари
  2. Най-четени
  3. Анкета
  4. Най-коментирани

Анкета

Кой ще е новият Управител на НЗОК?
  1. От съдебната зала
  2. ЛЕКАРСТВА
  3. ПАЦИЕНТИ

МЗ беше осъдено за л…

Състав на Административн съд София град осъди министерството на здравеопазването да заплати обезщетение по частично...

Правилата при лечени…

Правилото на лекарите, че веднъж започнато антибиотичното лечение трябва да се продължи до края на...

Българско устройство…

Първото по рода си устройство за превенция на кариеси и орални заболявания създадоха български разработчици...

Падна и стандарта по неврохирургия

Върховният административен съд в състав М. Михайлова – Председател и  Д. Чакърова и И. Славовска отмени Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за neurosurgeryутвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия”, издадена от министъра на здравеопазването. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници, Българската болнична асоциация.

Министърът на здравеопазването е изразил становище за недопустимост на жалбите и евентуално за неоснователност. Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбите.
Съдът приема, че жалбата е основателна и отменя изцяло Наредбата. В мотивите на решението се казва:
В приетия проект на Наредбата не е спазено законовото изискване за публикуването му заедно с мотивите, съответно доклада. Представени са косвени доказателства за извършено публикуване на интернет страницата на МЗ на 06.08.2010 г. само на проекта на Наредба, но не и на мотиви или доклад, каквито на практика не са и изготвяни.
На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като е разпоредено едновременно изпращане за публикуване и обнародване в ДВ, което отразява категоричната липса на намерение за съобразяване с евентуално постъпили предложения и становища за проекта.
Като доказателства по делото са представени допълнително, извън срока по чл. 152 от АПК, като част от административната преписка, докладна записка, за която се твърди, че е публикувана с проекта на акта (вероятно се има предвид акта за изменение и допълнение към Наредбата) на 29.10.2010 г. за обществено обсъждане и мотиви, публикувани с проекта на акта (вероятно се има предвид акта за изменение и допълнение към Наредбата) на 12.02.2014 г. за обществено обсъждане. И двата документа са без дата на изготвянето им, без изходящ номер и подпис на съставител.
Категорично следва да се приеме за установено, че липсват мотиви и те не са публикувани заедно с проекта преди приемане на основания първоначален текст на Наредбата, а по отношение на проектите за изменение на Наредбата не се установява с преки доказателства извършеното публикуването им в разбираема форма заедно с мотиви, респективно доклад.
Докладът с изх. № 96-00-3/05.08.2010 г. не съдържа нито една дума относно медицински стандарт „Неврохирургия“.
Причините за приемането на измененията и допълненията на стандарта от 2010 г. са посочени общо за всички стандарти и не се съдържа нито една конкретна причина за изменение на медицинския стандарт „Неврохирургия“, а за тези от 2014 г. като причина е посочена „необходимата промяна“.
Липсват дефинирани цели на измененията.
По отношение на финансовите и други средства, необходими за прилагането на измененията на Наредбата е посочено само, че не биха „натоварили бюджета на лечебните заведения“ и ще имат „положителен финансов ефект върху болниците“, което не може да бъде определено като отразяващо действителен финансов анализ на последиците от промяната в регулацията на сектор, в който несъмнено имат участие и публични финанси.
По отношение на очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива е посочено в докладната записка, че ще има „облекчаване на лечебните заведения в предстоящия им процес по преобразуване/пререгистрация“.
В „мотивите“ не са предвидени очаквани резултати, а само обстоятелствата, които са взети предвид за предложените промени.
И в двата документа липсват изречения, които могат да бъдат отнесени към изискването в мотивите на проекта на подзаконовия нормативен акт следва да съдържат анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Липсата на надлежна обосновка в мотивите на Наредбата по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция преди измененията с ДВ, бр. 34/2016 г.) препятства извършването на съдебния контрол по същество за съобразността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България, ЗЛЗ, ЗОАРАКСД и общностното право.
Констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, което обуславя извод за незаконосъобразност и отмяна на Наредба.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Отговорността на лекаря

Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съо... ОЩЕ

Лечение в Европейския съюз

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... ОЩЕ

Дела срещу администрацията

Административните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълн... ОЩЕ