NSVOK top banner

Вход

НРД

 • bls saborПреди няколко дни беше публикуван анекса към НРД 2018. Първоначално заявеното намерение на преговарящите страни беше, че цените на клиничните пътеки ще останат същите, но ще се увеличат закупуваните от НЗОК обеми. Оказа се все пак, че някои от цените са променени. Неприятната изненада е за отделенията по гастроентерология, където са намалени цените на 3 от клиничните пътеки:
  КП № 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт намалена от 600 на 400.
  КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт намалена от 850 на 600 лева.
  КП № 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво, намалена от 605 на 400 лева.
  Освен трите пътеки по гастроентерология, с 200 лева е намалена цената и на Клинична пътека № 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми от 500 на 300 лева.

 • lekar boln

  Анексът към Националния рамков договор за 2018 г. бе обнародван днес в „Държавен вестник“, с което влиза в сила. Документът бе подписан в края на миналата година след преговори с Българския лекарски съюз, като съсловната организация изрази задоволство от параметрите, постигнати при договарянето.

  С анекса става факт една важна болниците промяна - да бъдат изплащани парите за надлимитна дейност, ако има неусвоени в това перо към 30 септември. Променени са цените на някои клинични пътеки,клинични и амбулаторни процедури.

  Запазени са също така нивата на заплащане на лечението, независимо, че при първоначалния вариант имаше предложение те да бъдат намалени.

 • ArbitrationОт първи януари са в сила изменения в закона за здравното осигуряване, които променят ролята и функциите на Арбитражните комисии. Изпълнителят на медицинска помощ има право да оспорва установените при проверката на контрольорите на касата нарушения. Споровете се решаваха от арбитражните комисии. Законът ограничаваше правото на Директора на РЗОК/НЗОК да налага санкции само в случаите, в които констатациите на контрольорите са потвърдени от Арбитражните комисии. Същите бяха съставени от равен брой представители на РЗОК и Районната колегия на съсловната организация. В по-голямата част от случаите, Арбитражните комисии не стигаха до решение, поради равен брой гласове на членовете им. По правило членовете от РЗОК винаги гласуват за налагане на санкция, а представителите на съсловните организации в повечето случаи гласуват против. Имаше административни области, в които изобщо не бяха съставени арбитражни комисии, което практически лишаваше от възможност касата да налага санкции.

 • kzkКметът на Поморие Иван Алексиев и управителят на общинската многопрофилна болница са предприели действия за защита правата на общинската болница, информира сайтът на общината в крайморския град. Причината е в отказа на Здравната каса да сключи договор с лечебното заведение за 2017 г. за извършване на изследвания от пакет „Клинична лаборатория“. НЗОК аргументира отказа си с обстоятелството, че на територията на община Поморие касата вече има такъв договор с друго лечебно заведение.

  По случая се е самосезирала и Комисията за защита на конкуренцията. В официалното становище на антимонополния орган се посочва, че при наличието на фиксирани цени конкуренцията между лечебните заведения се осъществява чрез възможността пациентът да избира къде да се лекува. На практика обаче, когато в даден район има само едно лечебно заведение с договор с НЗОК, голяма част от пациентите остават без правото на избор. 

 • anex nrd18Българският лекарски съюз (БЛС), Надзорният съвет на НЗОК, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и заместниците му Жени Начева и д-р Бойко Пенков подписаха Анекса към Националния рамков договор (НРД) 2018. Така новите параметри на медицинските дейности ще влязат в сила от 1 януари 2019 г.
  „Анексът към Националния рамков договор за медицинските дейности 2018 г. е надграждане на действащия в момента НРД и е добра основа за промените, които очакваме да се случат след 1.01.2019 г. Този договор ще допринесе за осигуряване на по-добро качество на лечението на българските граждани и по-добри условия за работа на изпълнителите на медицинска помощ“.

 • blsБългарския лекарски съюз провежда извънреден събор, на който ще реши дали да даде право на Управителния си съвет да подпише анекс към Националния рамков договор. Анексът беше договорен през последните седмици и ще влезе в сила от 1 януари 2019 година. Промените са свързани преди всичко с увеличените средства в болничната и извънболничната медицинска помощ и осъществяването на контрола върху дейността на лечебните заведения. Ето някои от тях:
  Капитационното заплащане за деца се увеличава с 5 стотинки, а за възрастни с 4. Цената на диспнасерните прегледи се вдига с между 30 стотинки и 1,50 лева.
  Специалистите от извънболничната медицинска помощ ще получават за първичен преглед вече по 22 лева на преглед, при досегашна цена от 21 лева.

 • mzМинистерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане изменения в пакета основни дейности, гарантиран с бюджета на НЗОК.
  Отменя се задължението на общопрактикуващите лекари да издават като част от пакета служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, и медицинско свидетелство за встъпване в брак. Документите се издават с оглед ползване на други права от лицата, а не с оглед извършване на медицинска дейност по отношение на тях, поради което същите по аналогия на медицинското свидетелство за постъпване на работа не са част от пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Документите вече ще се издават срещу заплащане на нуждаещия се от тях.

 • blsУправителният съвет на Българския лекарски съюз изпрати декларация относно Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2019 година до председателя на Народното събрание, председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси, председателя на комисията по здравеопазване в парламента, премиера, министъра на здравеопазването и председателя на Надзорния съвет на здравната каса. В нея се казва:

 • pregovoriМиналата седмица Българският лекарски съюз и Министерството на здравеопазването са провели заседание във връзка с НРД 2019, съобщават от съсловната организация. На срещата се е взело решение преговорите да стартират с разглеждане на предложения и корекции по Наредба № 3 за определяне на пакета здравни дейности гарантиран от бюджета на НЗОК. Разгледани са всички предложения за промени в Наредба №3, които са внесени в БЛС от национални консултанти, дружества по специалности, лекари от цялата страна и др. Създадена е и организация, успоредно с преговорите за Наредба №3, да се работи по изготвяне на проекти за Наредбата за профилактичните прегледи и за диспансеризацията.

 • nhif5-членен състав на ВАС даде задължителни указания за отмяна на Решение на НС на НЗОК № РД – НС – 04 – 24 – 1 от 29.03.2016 г. известно още като „служебното НРД”. Преди това, тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата подадена от Националното сдружение на частните болници, Българският лекарски съюз и ЦЗПЗ. Това решение бе обжалвано пред петчеленния състав.
  В мотивите на съда се казва, че към момента на постановяване на обжалваното решение, с решение № 3/2016 г. на Конституционния съд на Република България, разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО е обявена за противоконституционна. В този смисъл към датата на издаване на Наредба № 2/2016 г. и към датата на постановяване на обжалваното съдебно решение законовият текст, посочен като правно основание за издаването й и създаващ материална компетентност за издателя й, е бил отменен.
  Това обстоятелство е следвало да бъде съобразено от решаващия съд, тъй като именно тази Наредба №2/2016 г. е един от нормативните актове, залегнали в оспореното решение(служебно НРД) като промяна в действащото законодателство.

 • ehografОт 1 януари 2019 г. с направлението за ендокринолог лекарят задължително ще трябва да преглежда и с ехограф. Това предвижа нова разпоредба в рамковия договор за доболничната помощ за 2018 г. Сега ехографията се заплаща от пациента и стойността ѝ варира между 40 и 50 лв. Д-р Галя Йорданова, директор на дирекция „Извънболнична помощ” в НЗОК, обяви на семинар за „Нови моменти в Националния рамков договор за 2018 г.”, че с новия рамков договор се въвежда и промяна в профилактичните прегледи за лица над 18 години. От април тази година личните лекари вече са задължени да изпращат пациенти с висок риск от развиване на социалнозначимо заболяване като диабет, сърдечносъдово заболяване, рак на маточната шийка, гърдата, дебелото черво или панкреаса на преглед при специалист, информират от 24 часа. Рискът се определя от джипито чрез здравна карта, включваща въпроси и медицински изследвания.

 • gr naНяколко дни след влизането в сила на НРД 2018, НЗОК и БЛС са се договорили да подпишат анекс, който в петък бе обнародван в Държавен вестник. Изменението на НРД обхваща значителен брой членове, променени са имената на част от клиничните пътеки, както и 8 от общо 22 приложения към договора. Обект на промяна са изискванията за сключване на договори с лечебните заведения и първичните медицински документи.
  Предварителна информация за водените преговори не бе дадена нито от БЛС, нито от НЗОК. Анексът към договора е подзаконов нормативен акт и законът изисква в такива случаи същият да се поставя за обществено обсъждане за срок от 30 дни, заедно с мотивите за извършената промяна.

 • Павлова10% повече за клиничните пътеки ще плаща средно от днес здравната каса. Това е залегнало в подписания Национален рамков договор за 2018 година, който влиза в сила от 1 април. По-голямо е увеличението на пътеките за рехабилитация и долекуване. Според специалистите „този договор е по-добър от миналогодишния". Заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Галинка Павлова коментира пред БНТ, че това ще се отрази положително на пациентите.

 • money nhifНяма и три месеца след началото на финансовата година, НЗОК се оказа с 350 милиона лева дефицит. Това стана ясно от стенограмата на последното заседание на НС на НЗОК. След баталните сцени, обвинения в лъжи и искане на оставки, НЗОК установи, че дължи 140 милиона лева на здравни фондове в Европейския съюз. Изясни се също, че противно на твърденията на министър Ананиев, споразумения за разсрочване на дълга към тези фондове няма и дори не са водени преговори. За това Надзорният съвет задължава Управителя да проведе такива преговори в срок до 15 май.
  Според изнесена информация от заместник министър Бойко Пенков, разходите за лекарствена терапия ще надхвърлят с 50 милиона заложеното в бюджета, а други 35 милиона ще са необходими за новите медикаменти влезли в списъка през 2018 година.

 • НЗОКНа извънредно заседание на Надзорния съвет на здравната каса на 26 февруари, проведено за обсъждане на задълженията на НЗОК към чужди здравноосигурителни фондове, е коментирано и обвързване на срока на Националния рамков договор с бюджетната година, както и удължаване времето на неговото действие. Според председателя на Надзорния съвет и заместник-министър на здравеопазването Жени Начева е логично да се обвърже влизането в сила на НРД с финансовата година. Тя припомня, че идеята за влизане в сила на договора от 1 април е била от времето на д-р Москов.

 • Пълен консенсус при диалог между „равни”Зад феномена НРД се крие целият фалшив образ на българския здравно-осигурителен модел... Имитация за наивници... И поради това самият НРД със своите фалшиви неясни цели се оказва ненужен, дори вреден, защото имитира „съглашение” между цялата нация и здравната каса в същото време, когато огромен процент от гражданите са крайно недоволни от тази каса?!?...
  НРД не е договор между нация и здравен фонд (НЗОК), а едно чисто междуинституционално оперативно съглашение - между две институции, неподвластни на граждански контрол (БЛС и НЗОК).

 • todorovПоредица от събития доведоха до уникалния хаос, в който цялата ни здравна система попадна, доведе до недоверие, нападки, лъжи, полуистини и скандали, както между политиците, така и между институциите.
  Ръководството на БЛС се държа сякаш не е институция в България, реши че ставащото не го засяга особено. Реагира твърде късно на застрашените средства за лечебно здравеопазване, поради дългове към чужди каси и то в навечерието на Събора за подписването на един НРД-2018, в който може и да има предвидени пари, повече от 2017г с някакви 8%!

 • judge231Петчленен състав на Върховният административен съд отмени окончателно Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В мотивите на съда се казва:
  По делото е установено, че с Решение № 3 от 8 март 2016 г., постановено по конституционно дело № 6/2015 г., Конституционният съд е обявил за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал.2 от ЗЗО, като приема, че правата на гражданите на достъпна

 • СКД-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита правата в здравеопазването, припомни в предаването „Лице в лице” по bTV, че освен на чужди болници Националната здравноосигурителна каса дължи пари и на българските болници – 123 млн. лв., които са натрупани от 2015 г.
  „Трета година си затварят очите за тези дългове и се правят, че проблемът не съществува“, коментира той.

 • НРДСлед официалното подписване на Националния рамков договор за 2018 г. здравният министър Кирил Ананиев заяви, че новият рамков договор може и да не е най-добрият, но ще гарантира сигурност в системата, информират от Агенция „Фокус“. Подписите под документите сложиха председателите на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев и на Бъгларския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков, както и членовете на управителните съвети на двете съсловни организации. От страна на НЗОК договорът беше подписан от подуправителката д-р Йорданка Пенкова, тъй като упавителят проф. Камен Плочев все още е в болнични. Последен подписа си сложи здравният министър Кирил Ананиев.