NSVOK top banner

Вход

НЗОК не е нито депутат, нито Министерски съвет

nhif flagsПричина за настоящият коментар е появилите се в различни медии и социални мрежи пакет от предложения за изменения на здравните закони. Предлагат се промени на общо 16 закона, които са разписани на 42 страници. Предлаганите изменения ще бъдат приети, като преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджет на НЗОК за 2019 година. За понеделник от 8.00 часа е насрочено заседание на НС на НЗОК, на което се очаква да бъдат приети измененията в законите. Косвено това потвърди и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев при провелите се днес дебати по вота на недоверие.
Според чл. 15 от Закона здравно осигуряване НС НЗОК одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването.
Съгласно чл. 29 от ЗЗО, Управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в съвет проект на закон за бюджета на НЗОК.
Съгласно алинея 3 на същия закон със Закона за бюджета на НЗОК задължително се определят и размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и разходите по бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по здравноосигурителните плащания за:

Може и без лекари

nhif drugsНационалната здравноосигурителна каса публикува на своята Интернет страница списък с лекарства, с които да се лекуват болните с автоимунни заболявания. Не си мислете, че те са случайно избрани или са направили услуга на някой производител или вносител. Нищо подобно.
НЗОК е определила през последните 6 месеца кои болните от автоимунните заболявания са се чувствали най-добре и с кои лекарства. Едновременно с това касата е изчислила, кои от тези лекарства имат най-добра „разходна ефективност” - за бюджета е било най-евтино.
Ако един болен се чувства добре с по-евтиното лекарство, няма никаква логическа причина друг болен да не се чувства добре със същата терапия, а да взема по-скъпо лекарство. Изобщо, защо се произвеждат толкова много различни лекарства? Не може ли да се произвежда само едно или две, които са с най-добра разходна ефективност? Защо се пилеят ресурси? Нашата здравна каса, като отговорна институция, не може да си позволи такова нещо. Ето защо тя е определила с кои лекарства да се лекуват всички болни:

Нищо не се е подобрило в трансплантациите за последните 10 години

transplantazia29-годишният Адриан Петков, който чакаше за белодробна трансплантация, е починал в болница Лозенец в София. Новината беше съобщена на извънреден брифинг в здравното министерство. Петков страдаше от муковисцидоза - рядко заболяване, заради което се нуждаеше от спешна трансплантация на бял дроб. Този вид трансплантации не се прави в България, а болници в чужбина отказват да приемат български пациенти, поради липсата на споразумение между България и организацията „Евротрансплант” във Виена. Такова е имало, допреди година и половина.
Дотогава тези пациенти се оперираха в болница в Австрия, ако имаше подходящ донор. След това договорът изтече. В момента близо 20 души чакат за животоспасяващи операции, които не могат да се правят в България. Проблемът стана причина директорът на Агенцията по трансплантации Мариана Симеонова да подаде оставка. Оттогава насам болните търсят всякакви начини да получат шанс за живот, включително чрез отказ от гражданство.

Създават мегакомисия за регистрация и контрол на медицинските дейности

commeteeПроект на закона за изменение на закона за лечебните заведения предвижда създаване на нова комисия към министерството на здравеопазването, която ще изземе функциите по регистрация на лечебните заведения, контрол над медицинските дейности и трансплантация. Закриват се Агенция Медицински одит и Агенцията по трансплантациите.
Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването ще определя председателя и членовете на Комисията за регулиране и контрол на медицинските дейности и ще приеме устройствения правилник
Комисията за регулиране и контрол на медицинските дейности (КРКМД) ще извършва всички процедури по регистрация на лечебните заведения. Издадените до момента на влизане на закона в сила разрешения от министъра на здравеопазването, съответно регистрации от регионалните здравни запазват действието си.
Комисията ще се състои от председател и шестима членове, от които двама са лекари, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на комисията ще се избират и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Макар да има скромен състав от едва 7 души, КРМД може да се определи като мегакомисия по функциите, които ѝ се възлагат. Тя ще има право да:

Лекарствата за онкоболни влизат в цената на клиничната пътека?

onkolekarstvaПроект за изменение на Закона за здравното осигуряване предвижда лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствата за пациенти с вродени коагулопатии да бъдат включени в основния пакет за болничната медицинска помощ.
До сега тези лекарства се заплащаха от НЗОК отделно от цената на Клиничните пътеки. С приемане на изменението, лекарствените продукти могат да се заплащат като част от стойността на съответната пътека. За тези лекарства, както и за всички лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък, НЗОК ще провежда ежегодно задължително централизирано договаряне на отстъпки с производителите. Ако при задължително централизирано договаряне на отстъпки, такива не са договорени, тези лекарства няма да се заплащат от НЗОК, независимо от това, че са включени в Позитивния лекарствен списък.

НЗОК поема функциите на Фонда за лечение на деца

CFLDПроект за изменение на Закона за здравето, който се обсъжда от експертите на министерството на здравеопазването и НЗОК, предвижда Център „Фонд за лечение на деца да бъде закрит, а функциите му да се поемат от НЗОК. Наред с лечението в чужбина, което НЗОК така или иначе е задължена и до сега да осигурява, чрез издаване на формуляр S2, проектът за изменение на закона предвижда касата да заплаща разходите за медицински изделия, необходими за лечението на деца, когато то се извършва в България. Запазва се моделът на привличане на средства, включително и приходите от таксите на политическите партии, съгласно Изборния кодекс.
Фондът за лечение на деца беше създаден, за да улесни лечението на тежко болни деца в страната и чужбина. За краткия период на функционирането си, той ще се запомни повече със скандалите и обвинения в злоупотреби, включително и арести на служители, отколкото с осигуреното лечение. Очакванията, че фондът ще привлече значителни средства от дарения не се оправдаха. Основната част от финансирането си остана бюджетно, а даренията са пренебрежимо малко. В голяма степен дейността на Фонд „Център за лечение на деца” се припокрива с тази на НЗОК.

Правила за добра медицинска практика заменят медицинските стандартите

best practisesПроект на изменение на Закона за лечебните заведения предвижда медицинските стандарти да бъдат заменени с Правила за добра медицинска практика. Тези правила ще бъдат приети от Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и утвърдени от специална комисия. По този начин вместо да бъдат административно налагани, съсловията ще получат възможност сами да изработят правилата за работа и механизмите за постигане на резултат с най-високо качество.
Медицинските стандарти бяха приемани с наредби, повечето от тях без никакво предварително обсъждане. В тях се залагаха основно количествени изисквания към лечебните заведения, свързани с оборудване и персонал. Много често наредбите бяха използване за прокарване на лобистки интереси на отделни консултанти на МЗ, които прокарваха, като изисквания за всички, структурата на отделенията, в които те самите работят.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични сред... Прочети още ...

За правата на пациента

bgflag1Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...