Съдът отмени окончателно и медицински стандарт „Кардиохирургия“

съдПетчленен състав на Върховният административен съд отмени окончателно Наредба № 3/25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“, издадена от министъра на здравеопазването. Съдът е установил, че проектът на Наредба № 3/2010 г., както и проектът за изменението ѝ са публикувани на сайта на МЗ, но без мотиви и доклад. Не е предоставен и срок за обществено обсъждане. При тези данни се приема, че подзаконовият нормативен акт е приет в противоречие с чл. 77 АПК и чл. 26, ал.2 ЗНА, тъй като обществено обсъждане на проекта на наредбата не е проведено. Посочените разпоредби са с императивен характер и имат за цел да осигурят възможност на заинтересованите лица да изразят тезите си и да направят възражения и съблюдаването им е гаранция за прилагане на принципите, предвидени в чл. 26, ал.1 ЗНА.

Ето защо пренебрегването на посочените изисквания, както е в случая, съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като засяга формирането на волята на административния орган и се отразява на правилността на приетото от него. Липсата на обществено обсъждане по наредбата е в противоречие с принципа на откритост, прогласен с чл. 26, ал.1 ЗНА, което без съмнение засяга законосъобразността на утвърдените от органа медицински стандарти.

Съдът приема, че при издаване на наредбата е нарушена и разпоредбата на чл.28, ал.2 ЗНА. В случая към проекта за медицински стандарти не са изложени мотиви, както и доклад. Изискването към съдържанието на мотивите към проекта за нормативен акт е гаранция за спазване принципите за законност, последователност, предвидимост, пропорционалност, публичност и прозрачност, установени в чл. 4 и сл. от АПК. Поради това липсата на мотиви, както в случая, съставлява съществено нарушение на процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт, тъй като осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за неговата законосъобразност и същевременно препятства установяването на съответствието на приетата наредба с принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал. 1 ЗНА.

Както в този, така и по другите дела за медицински стандарти, се установява, че Министерството на здравеопазването безцеремонно потъпква закона при приемането на нормативни актове. Това тотално незачитане на основополагащи правни принципи се случва години наред, независимо от смяната на министрите, партиите и политическите кабинети. Свидетели сме не само на рецидив, а на демонстрация на неуважение както към закона, така и към независимата съдебна власт. Стандартът по хирургия и Наредбата за медицинската експертиза бяха обнародвани в същия си вид, веднага след отмяната им от съда.

Делото срещу Наредба № 3/25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“ е образувано по жалба на ЦЗПЗ, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация. МЗ е осъдено да заплати и всички съдебни разноски. Съдът, постановил решението, е в състав: Б. МАГДАЛИНЧЕВ - Председател, А. ДИМИТРОВА,  З. ШУМЕНСКА,  М. МИЛЕВА и Й. ДРАЖЕВА, която е подписала решението с особено мнение.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»