Logo

Клиничните лаборатории, на които имаме доверие!

NSVOKКато независима, неправителствена и нестопанска организация, ЦЗПЗ е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК).
Контролът се осъществява ежемесечно за основните лабораторни показатели, а оценката на резултатите на всяка една лаборатория се прави автоматично, на базата на изцяло внедрения Международния стандарт ISO 13528.

Националната система за външна оценка на кчеството на клиничните лаборатории е сертифицирана по ISO 9001:2015. Сертификатът за качество е издаден от Tuv-Rheinland под номер 9005086836.isoЕто защо, участието на лабораториите в НСВОК гарантира ефективен контрол над качеството на резултатите.
Тези факти и аргументи ни дават всички основания да препоръчаме на лекарите и пациентите, следните клинични лаборатории и лабораторни лекари, сертифицирани от нас:

Медикал инвест МДЛ Прима лаб ООД
адрес: гр. Русе, ул. Църковна независимост № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Георги Тодоров

СМДЛ „Лаборекспрес 2000“ ООД
адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Ген.  Столипин № 18,
завеждащ клинична лаборатория: д-р Снежан Снегаров

СМДЛ „Армилабор“ ООД
адрес: гр. София, ул. Георги Софийски № 3 – Поликлиника на Военна болница
завеждащ клинична лаборатория: д-р Галя Цонева

СМДЛ „Статус“ ООД
адрес: гр. Варна, р-н Одесос, ул. Бдин № 9
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светослав Тодоров

СМДЛ „Ескулап“ ЕООД
адрес: гр. София, ул. Овча купел, бл.421, вх. д, ет. 1, ап. 119
завеждащ клинична лаборатория: д-р Сия Механджийска

СМДЛ „Май Лаб“ ООД
адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски“ № 55, ет. 2
завеждащ клинична лаборатория: д-р Наталия Митева – Петрова

ДКЦ „Св. Анна“ ЕООД 
адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Златка Михайлова

ДКЦ „Пълмед“ ООД – Пловдив
адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недялка Димитрова

ДКЦ  „Сливен“ ООД
адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов № 5
завеждащ клинична лаборатория: д-р Веселина Коналиева

ДКЦ „Софиямед“ ЕООД
адрес: гр. София 1797, бул. Г.М.Димитров № 16
завеждащ клинична лаборатория: д-р Татяна Тодорова

МЦ Европейска кардиология ЕООД 
адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. Крум Попов № 50-54
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светлана Енчева

МЦ Европейска здравна грижа – Стара Загора ЕООД 
адрес: гр. Стара Загора, ул. Димитър Подвързачов № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Цонка Хабиб

МЦ „Полимед“ АД
адрес: гр. София, ул. Брегалница № 47
завеждащ клинична лаборатория: д-р Воинка Крумова

МЦ „Трета поликлиника“ ЕООД
адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий № 84/ ул. Дунав № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Мариела Русева

МЦ „Черноморска – Бургас“
адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недка Танева

Кардиологичен медицински център - Варна 
адрес: гр. Варна, ул. Дрин № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светлана Попова

Кардиологичен медицински център Велико Търново ЕООД
адрес: гр. Велико Търново, бул. България № 38
завеждащ клинична лаборатория: д-р Владимир Николов

Кардиологичен медицински център – Ямбол ЕООД 
адрес: гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев № 69
завеждащ клинична лаборатория: д-р Стела Желева

МЦ Европейска здравна грижа – Бургас ЕООД
адрес: гр. Бургас, ж.к. Възраждане, ул. Княгиня Мария Луиза № 27
завеждащ клинична лаборатория: д-р Анна Самарджиева

Кардиологичен медицински център – гр. Плевен   
адрес: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 11
завеждащ клинична лаборатория:  д-р Галя Георгиева

МБАЛ „Черноморска – Бургас“  
адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недка Танева

МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД
адрес: гр. Червен бряг, ул. „Червен бряг“ № 61
завеждащ клинична лаборатория: д-р Маргарита Милева

МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД
адрес: гр. Бургас, ул. Възраждане № 13
завеждащ клинична лаборатория: д-р Васил Костадинов

МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД
адрес: гр. Нови пазар, ул. Христо Ботев № 22
завеждащ клинична лаборатория: д-р Пенка Колева

СБАЛ по кардиология Мадара 
адрес: гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63
завеждащ клинична лаборатория: д-р Милена Добрева

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД
адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов № 5
завеждащ клинична лаборатория: д-р Веселина Коналиева

МБАЛ Света Богородица ООД 
адрес: гр. София, ул. Тракия № 46
завеждащ клинична лаборатория: д-р Али

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ ЕАД
адрес: гр. София, бул. „Ак. Иван Гешов“ № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ирена Димитрова

МБАЛ Тракия ЕООД 
адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий № 84/ ул. Дунав № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Мариела Русева

МБАЛ Велики Преслав ЕООД
адрес: гр. Велики Преслав, ул. Л. Каравелов № 51
завеждащ клинична лаборатория: д-р Стоянка Танчева

МБАЛ „Здраве“ - Мед. структура „Пълмед“
адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недялка Димитрова

СБАЛ по кардиология Варна ЕАД
адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. Чайка, ул. Н. Вапцаров № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Александрова Вутова

СБАЛ по кардиология ЕАД
адрес: гр. Ямбол, ул. Д. Благоев № 69
завеждащ клинична лаборатория: д-р Силвия Бъчварова

СБАЛ по кардиология ЕАД
адрес: гр. Плевен, ул. Владимир Вазов 91
завеждащ клинична лаборатория: д-р Галя Георгиева

СБАЛ по кардиология Велико Търново ЕАД  
адрес 2: гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Владимир Николов

УМБАЛ „Св. Анна“ - гр. София
адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов“ № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Златка Михайлова

УМБАЛ Лозенец
адрес: гр. София, ул.  Козяк № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ася Станчева

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД
адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66
завеждащ клинична лаборатория: д-р Таня Тенева

МДЛ Лина ЕООД
адрес: гр. Бургас, к-с Зорница бл. 75
завеждащ клинична лаборатория: д-р Васил Костадинов

МБАЛ Гулянци ЕООД
адрес: гр. Гулянци, ул. Васил Левски № 34
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ирена Генчева

МДЛ Бодимед-99 ООД
адрес: гр. София, ул. Бузлуджа № 29
завеждащ клинична лаборатория: доц. Бушка Захариева

МБАЛ Проф. Д. Ранев ООД
адрес: гр. Пещера, ул. П. Цикалов № 42
завеждащ клинична лаборатория: д-р И. Йорданова

МБАЛ Здраве ООД – Пълмед
Пловдив, ул. Перущица № 1А
Завеждащ клинична лаборатория: Д-р И. Михалкова

СБДПЛР ЕООД
Перник, ул. Протожерица № 2
завеждащ клинична лаборатория: Д-р Йорданка Костадинова

МЦ Профилакториум
Перник ул. Протожерица № 102
завеждащ клинична лаборатория: д-р Славка Славова

ДКЦ-I Пазарджик ЕООД
Пазарджик, ул. Константин Величков № 50
завеждащ клинична лаборатория: Д-р Цветана Петрова Лепарова

МБАЛ Пулс АД
гр.Благоевград, ул."Славянска" 62
завеждащ клинична лаборатория д-р Фетфова

Медикус Алфа СХБАЛ ЕООД
Гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" № 21
завеждащ клинична лаборатория

Медицинският институт на МВР
гр. София, бул. Скобелев № 79
завеждащ клинична лаборатория д-р Йорданова

СМДЛ Карилаб ООД
гр. София, ул. В. Григорович № 38
завеждащ клинична лаборатория д-р Калина Бачева

Неоклиник“ МЦ СИП ЕАД
гр. София, бул. П.Ю. Тодоров № 20
завеждащ клинична лаборатория Д-р Розалина Чобанова

Биолаб МДЛ ЕООД
гр. Стара Загора, бул. "Св. П. Евтимий" 77, поликлиника Статус
началник на лаборатория Станимир СтанчевСтанимир Станчев

МБАЛ Св. Н. Чудотворец ЕООД
гр. Лом, ул. Т. Каблешков № 2
Управител д-р Героги Савков

МБАЛ-Свиленград ЕООД
гр. Свиленград, ул. Сан Стафано № 1
Управител д-р Димитър Ермов

ДКЦ ХХ -София ЕООД
гр. София, бул. Ген. Ст. Тошев № 15-17
Управител: Любка Асенова

ДКЦ ХХХ-София ЕООД
гр. София, ж.к. Обеля 2
Управител: Д-р Ганчо Витанов

ДКЦ  V - Св. Екатерина ЕООД
гр. Варна, ул. Сава № 2
Управител: Д-р Галинка Павлова

МЦ Фи Хелт АД
гр. София, ул. Проф. Ал. Фол № 2
Управител: Д-р Даниела Чавдарова

МБАЛ Уни Хоспитал ООД
гр. Панагюрище, ул. Г. Бенковски № 100
Управител: Д-р Лучия Добрева

СМДЛ Май Лаб ЕООД
София, ж.к. Надежда, бл. 632, вх. 7, партер
Управител: Васил Каменов

МБАЛ Сърце и мозък АД
Плевен,Пиер Кюри 2
Управител: д-р Нисторова

МБАЛ Медика Русе ЕООД
гр.Русе ул. Рига 35
Началник Д-р Димова

ДКЦ XXIX София ЕООД
София, Г. Измирлиев № 8
Управител Д-р Р. Спасова

ЦЗПЗ © Всички права запазени.