NSVOK top banner

Вход

Депутати питат министър Ананиев за ТЕЛК и застраховките на личните лекари

ananiev parlamentКакъв е броят на хората, преминали през преосвидетелстване с експертно решение от ТЕЛК за периода август – ноември 2018 г. , чиито увреждания са били оценени с по-нисък процент от предходното им освидетелстване, което е довело до преминаването им в по-ниска група. На този въпрос на депутата от „БСП за България“ Виолета Желева ще трябва да отговори здравният министър Кирил Ананиев още в първите дни на парламентарната сесия, която започва утре. Желева е депозирала въпроса си в средата на декември и е уточнила, че иска да получи писмен отговор от министъра с конкретна информация, данните в която да отразяват броя на хората, при които има преминаване от 90% и над 90% в 70% – 90% , 50% – 70% или под 50%; от 70% – 90% в 50% – 70% или под 50%, както и от 50% – 70% под 50%. Левият депутат настоява също така да й бъде предоставен сравнителен анализ на този брой по групи за предходните аналогични периоди - 2017, 2016, 2015 и 2014 г., а така също и да бъде информирана колко са лицата преминали през ТЕЛК комисия по правилата на новата Наредба за медицинската експертиза, чиото увреждания са били оценени под 50%, а биха били над 50% по старите правила, преди август 2018 г.

Проблемите със застраховките на общопрактикуващите лекари са дали повод за въпрос на друг депутат от „БСП за България“ - д-р Валентина Найденова. Според нея
личните лекари нямат достатъчно приходи, с които да посрещнат разходите си по закупуването на застрахователни премии, чийто резмер е определен в законодателството. Д-р Найденова смята, че е налице „видима тенденция за увеличаване на разходите на джипитата, без да са налице приходи, които да покрият тези разходи“.

По тази причина тя се обръща към министър Ананиев с въпрос дали той като ръководител на националната система за здравеопазване и осъществяващ контрол върху дейностите в нея предвижда свое участие в намирането на баланс между гарантирането на достатъчни приходи за личните лекари и увеличаващите им се разходи, които не са свързани пряко с медицинската помощ.

„На 28 септември беше обнародвана Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. До този момент размерът на минималната застрахователна сума се определяше по общия ред, предвиден в Кодекса на застраховането по отношение на застраховките „Гражданска отговорност“. С новата наредба се приемат диференцирани прагове на застрахователните суми според специалността на лицата, упражняващи медицинска професия. Наредбата вече е в сила, като съгласно текст от нея сключените към момента на влизането в сила договори за задължителна застраховка запазват своето действие“, посочва д-р Найденова.

Тя допълва, че съгласно тази наредба обекти на застраховане са физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия в или от името на лечебно заведение.

„Наредбата разделя лицата, упражняващи медицинска професия, на три групи: първа, втора и трета, като застрахователните лимити са определени съответно на 30 000, 60 000 и 90 000 лева за лекари в извънболничната помощ и 50 000, 100 000 и 150 000 в болничната помощ“, припомня тя, като посочва, че размерът на застрахователната премия или сумата, която се заплаща на застрахователя, за да носи отговорността по договора, е в пряка зависимост от политиката на конкретната застрахователна компания и размера на покритите обезщетения, като някои застрахователи изключват изплащане на обезщетение за имуществени вреди. Тази политика на застрахователните компании е в резултат на зачестилите съдебни дела срещу лекари и лечебни заведения, касаещи ангажирането на отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на пациенти при оказване на медицинска помощ“, отбелязва още левият депутат.

Д-р Найденова цитира и конкретни данни от изследването „Медицинският деликт“, в което се посочва, че за периода от 2007 до средата на 2018 г. са били заведени близо 370 съдебни дела от подобен род, като тенденцията е както да бъде увеличаван техният брой, така и да се увеличава размерът на търсените обезщетения. По тази причина в своя въпрос депутатът изразява притеснението си, че общопрактикуващите лекари няма да могат да посрещнат разходите по застрахователните си полици.

Очаква се министър Кирил Ананиев да отговори на въпроса на д-р Валентина Найденова по време на първия парламентарен контрол, в който той ще взе участие.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост