NSVOK top banner

Вход

Права на лекари, пациенти и граждани

Община Бобошево открива телефонна линия за спешни поръчки на лекарства

apteka200Община Бобошево обяви телефон за заявка на спешни лекарства. След като в края на декември стана ясно, че жители на града и 10 села в региона ще останат без аптечно обслужване, реакцията на местната власт на закъсня. Сега всеки може да поръча по телефона медикаментите, от които се нуждае на телефон към общината. Лекарствата ще се доставят от аптеки на Дупница и Благоевград.

Проверка за фалшива операция в частна болница в Русе (аудио)

bolnizi16-годишно момиче е прието и лекувано в частна болница в Русе, а след време се установява, че на практика няма следи от операцията, за която има документи. Здравната каса е платила клинична пътека за близо 3000 лева. Случаят сега е на вниманието както на Изпълнителна агенция "Медицински одит", така и на прокуратурата. Той е поредният, който предизвиква дискусия по широк кръг въпроси и реакциите на лекари и пациенти. От частната болница са отказали коментар за БНР.

И болницата в Лом осъди НЗОК за надлимитна дейност

bolnica lomС Решение на Софийския районен съд, НЗОК е осъдена да заплати на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД сумата от 16 007 лева в едно със законната лихва до датата на завеждане на иска в размер на 3980.47 плюс лихвата до датата на окончателното изплащане на главницата. На обшинската болница са присъдени и нпарвение разноски в размер на 1799 лева.
В мотивите на Съдия: Румяна Найденова четем: По делото не се спори, че страните са обвързани с договор. От представените медицински документи се установява и че работата е била изпълнена. Съдът е приел за безспорно обстоятелството, че болницата е извършил медицинските дейности и че същите са документирани съобразно изискванията на закона.
Единственият спорен между страните въпрос се свежда до това дължи ли се на изпълнителя на болнична медицинска помощ заплащане на реално извършени и отчетени от него медицински дейности, в случаите когато стойността им е над нормативно и договорно определените стойности и надхвърля определената за съответното болнично заведение бюджетна рамка.

Жалба до ВАС спира отново поръчката за 400 линейки

lineikiКомисията за защита на конкуренцията остави без уважение направеното искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на 400 броя линейки, обявена от Министерството на здравеопазването, с определение от 14.06.2018 г. На 22.06.2018 г. срещу определението на КЗК е подадена частна жалба от "Вайнман Технолоджи" ЕООД до Върховния административен съд. Подадената жалба препятства възобновяването на поръчката за закупуване на нови линейки до произнасянето на ВАС. Очаква се съдът да се произнесе по частната жалба най-късно до средата на месец юли.
От здравното министерство напомнят, че жалбоподателят "Вайнман Технолоджи" ЕООД е дружество, което е регистрирано на 26.04.2018 г. с капитал 100 лева.

Съд отмени заповед за прекратяване на регистрацията на медицински център

damjanovСъстав на Административен съд София град отмени заповед на Директора на РЗИ София, с която се заличава от регистра на лечебните заведения за извънболнична помощ "Амбулатория за извънболнична специализирана помощ-Медицински център за интегративна медицина".
В медицинският център се прилагат алтернативни методи за лечение на онкологични заболявания от лекари без специалност о медицинска онкология. Това е установено при проверка на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Резултатите от проверката и направените констатации, обаче не са връчени на центъра. Вместо това, агенцията изпратила писмо до РЗИ, с което уведомила службата за извършената проверка. Това писмо се използва за основание да се издаде заповедта за прекратяване на регистрацията на медицинския център.

Това, че няма документи, не значи, че няма увреда

dentistПациент се оплака от своя зъболекар. Ще разкажем историята без имена,защото все още има възможност спорът да се уреди по между им без намесата на съда и медиите.
Какво се е случило, според пациента? При поставянето на мост, керамичното покритие започва да се отчупва още на третия ден, а между моста и венеца има голяма празнина. Поставен от другата страна мост не контактува с долното съзъбие. Зъболекарят обяснява проблемите с лошата работа на зъботехниците. напукването на керамиката с дължало на хранене с твърда храна, а разстоянието до венеца, на свиването на последния.

Условни присъди за смъртта на родилка и новородено

pregnant newbornДвама лекари, акушер - гинеколози от областната болница в Габрово получиха условни присъди за причиняване на смъртта на родилка и бебето ѝ през 2013 година, поради немарливо изпълнение на служебните си задължения.
Габровският окръжен съд определи на двамата лекари условни наказания от по три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок. Медиците се лишават и от лекарски права за три години.
През 2016-а Окръжният съд в Габрово даде ефективна присъда за бившия шеф на акушеро-гинекологичното отделение в Габровската болница и условна за лекарката, водила раждането. Великотърновският Апелативният съд ги отмени и върна делото за ново разглеждане.
Историята на случая е следната:
Починалата родилка е била с нормална бременност и редовно посещавала женска консултация. При последния преглед на 09.09.2013 г. лекарят констатирал, че плацентата старее и посъветвал бременната, ако няма признаци на раждане до два - три дни, да постъпи в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Габрово.
На 12.09.2013 г. е била приета в болницата с диагноза „преносена бременност в 10 месец“. Следващите дни бременната била в добро състояние, като били регистрирани слаби контракции.

Падна и стандарта по урология

Върховният административен съд в състав съдии М. Мирчев – Председател, С Проданова и В. Шаламанова – членове, отмени Наредба №4/2013г. на urologминистъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт "Урология". Делото е заведено от ЦЗПЗ, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация.

НЗОК е осъдена да плати рекордно обезщетение

sgsСъстав на софийския градски съд с Председател съдия Владимир Вълков, осъди НЗОК да заплати на болница Токуда рекордно обезщетение за извършена надлимитна дейност през 2015 година.
НЗОК се е противопоставила на иска с два аргумента. Единият, че касата има задължение по договор да плати само до определения лимити и другият, че болницата не е предоставила в посочените в договора срокове фактура и спецификация за надлимитната дейност. По повод на срока за отчет, съдът излага следните мотиви:
„Според договора задължение за представяне на тези документи(фактура и спецификация) е пряко свързано с обстоятелството, че касаят услуги в рамките на договорения лимит. Не само, че представянето на фактури за т.нар. надлимитна дейност в договорения срок не следва от договора, но и изрично е възложено в тежест на ищеца (болницата) да се въздържа от предявяване за плащане на предоставени услуги извън гарантирания от НЗОК размер. Ето защо пропуснатият срок не се явява в нарушение на договора, съответно неприложима е договорно скрепената последица.”

Подкатегории