Да честитим ли на печелившите?

monopolyМинистерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект на наредба за реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.
Новата наредба забранява пускането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова. За нуклеарно-медицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи се допускат и фабрично обновени апарати.

По смисъла на наредбата смяна на мястото на един апарат (от една в друга сграда или дори от един кабинет в друг) или дори само смяната на собствеността (например при приватизация на едно лечебно заведение) води до процедура по пускане в експлоатация.
Следователно, ако една болница или медицински център продаде скенера на друго лечебно заведение, то той не може да бъде работи, ако не се представят данни за фабрично обновяване.
Според наредбата, „фабрично обновяване” на радиологична апаратура се извършва само от оторизирани от производителя лица. Вносителите на такава апаратура в България са цифром и словом 3 (три). Всеки от тях е оторизирал по едно лице за своите апарати.
По този начин с наредбата се въвеждат условия за монополизация на дейностите по по доставка, техническа поддръжка и ремонт на радиологичната апаратура, както и нормативните изисквания към лицата, извършващи доставката, монтажа, поддръжката и сервиза на специфичната радиологична апаратура за медицинско облъчване. От целия бранш на фирмите, занимаващи се с внос, доставка и монтаж на апарати за образна диагностика, ще останат 3.
Лечебните заведения ще бъдат лишени от възможност за избор на доставчик или фирма за сервиз и ще бъда принудени да приемат условията и цените на оторизираният монополист, ако искат да ползват апаратите. Изискването за оторизация неминуемо ще доведе до закупуването на по-скъпи апарати, респ. по-скъпи резервни части и по-скъпо обслужване, което съвсем не е гаранция за качеството му.
Текстовете, с които се въвежда монопол противоречат не само на Закона за защита на конкуренцията, но и на европейското заканодателство.
Дефиницията за „фабрично обновяване” (с изискване за изрична оторизация от производителя) е в противоречие с ДИРЕКТИВА 2013/59/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, където няма изискване за оторизация от производителя, защото това е в пряко противоречие на чл. 102 от ДФЕС и на постоянната практика на Съда на ЕС.
Разрешения, лицензи и регистрация се издават от „компетентен и/или регулаторен”. Изискването за оторизация от производителя, означавало да функциите на контролния орган да се прехвърлят на частно лице.
Изискването за оторизация създава риск за злоупотреби. Оторизираният монополист определено няма икономически интерес да разкрива недостатъците на „своите уреди и апарати”, а притежавайки монопол над документацията за поддръжката им, много трудно би могла да бъде контролирана от когото и да е.
Въпросът е разглеждан и от нашия Върховен административен съд. В мотивите на Решение № 1441 от 03.02.2014г., съдът казва:
„Не може да бъде споделено становището, че оторизацията от страна на производителя, е гаранция за високо качество на извършваните услуги, респ. за по-високата специализация или професионален опит на техническите лица, които ще извършват ремонтните дейности или сервизното обслужване. Това означава да се приеме, че всички участници на пазара следва да бъдат обучавани на едно също и също място, единствено и само от конкретен производител на техника, което от една страна е в противоречие с принципите на свободна и лоялна конкуренция, и препятства равнопоставеността, а от друга страна създава условия за монополизиране на дейността от едно конкретно дружество.” „Недопустимо е въвеждането на ограничително условие, даващо очевидно предимство на производителя на определена техника.”
След казаното, остава да се запитаме:
Защо се прави това? От незнание или нещо друго. Ще разберем по реакцията. Ако е от незнание, грешката ще бъде поправена в хода на обществените обсъждания. Ако е нещо друго, честито на печелившите.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»