Обновен 16:37 EET, Feb 24, 2018

Медицински стандарти

 • ВАС отмени стандарта по анестезиология и реаинимация

  Върховният административен съд в състав Председател - Т. Вачева и членове И. Раденков, К. Арнаудова отмени Наредба №10 от 04.03.2010 г. reanimationза утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение". Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници Сдружението на общинските болници,  Българска болнична асоциация и ЦЗПЗ. Съдът е възприел всички изложени от жалбоподателите аргументи.

 • Съдът отново отмени стандарта по хирургия

  Състав на Върховния административен съд с Председател В. Анчева и съдии Д. Мавродиева и К. Арнаудова отмени Наредба № 3 от 27.01.2015 surgeryг. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и ЦЗПЗ. С новото решение ВАС за втори пореден път отменя стандарта по хирургия.

 • Медицинските стандарти в съда

  Днес, състав на Върховния административен съд ще проведе заседание по делото, срещу Наредба № 4 за утвърждаване на медицински стандарт judge231по урология. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, ЦЗПЗ, Българска болнична асоциация и Сдружение на общинските болници в България.

 • Съдът отмени и стандарта по Образна диагностика

  Върховния административен съд в състав съдии Дойчева, Милева и Симеонова отмени Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински rentgenстандарт „Образна диагностика”. Делото бе образувано по жалба на  "Национално сдружение на частните болници", "Център за защита правата в здравеопазването", „Сдружение на общинските болници в България” и "Българска болнична асоциация".
  Върховния административен съд намира, че при издаването на оспорената наредба са допуснати съществени нарушения на

 • Съдът отмени и МС по акушерство и гинекология

  Състав на Върховния административен съд под председателството на съдия Светлана Йонкова отмени изцяло Наредба №19/2014 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология". Делото е образувано по жалба на ЦЗПЗ, Националното сдружение на частните болници, Българска болнична асоциация и Сдружението на общинските болници. В мотивите на съда четем:

 • Стандартът по Педиатрия падна окончателно

  Петчленен състав на Върховния административен съд председателстван от Маринка Чернева и съдия докладчик Красимир Кънчев отмени окончателно judge231Наредба № 3/2014 година за утвърждаване на Медицински стандарт по педиатрия. Делото е заведено по жалба на ЦЗПЗ, националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация.

 • Нема такава съдебна система

  Състав на Върховния административен съд прекрати делото заведено от ЦЗПЗ, Националното сдружение на частните болници и Българската болнична вас-3 отделениеасоциация срещу Наредба № 36 за утвърждаване на Медицински стандарт по очни болести. Председателят на състава - г-жа Ваня Пунева, която забележете е и Председател на отделение във ВАС, е изложила мотиви, че нито сдруженията на болниците, нито ЦЗПЗ имат правен интерес от обжалването.

 • Съдът отмени и стандарта по гастроентерология

  Състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 25 на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицинския стандарт по judge231„Гастроентерология”. Жалбата срещу стандарта беше подадена от ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ. Представителят на прокуратурата, както обикновено, е изразил мнение за неоснователност на жалбата.

 • МЗ се подиграва със съдебната власт и гражданското общество

  МЗ поголовно преиздава медицинските стандарти. На сайта на ведомоството са публикувани за обществено обсъждане проекти на наредби за утвърждаване moskov-1на медицински стандарти по патология, по ревматология, по педиатрия, по ортопедия и травматология, УНГ и по гръдна хирургия. В следващите дни ще бъдат качени и останалите оспорени пред съда стандарти. С изключение на стандарта по ревматология, който беше отменен от съда, останалите са действащи,

 • Предстоящи дела

  judge231В понеделник 26.09. и вторник 27.09.2016 г., ВАС ще разгледа 4 дела, образувани по жалби на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ.  В понеделник ще бъдат разгледани Медицински стандарт „Образна диагностика“ както и Медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" . Във вторник – Медицински стандарт

 • Без медицински сестри не може

  Интернет сайта zdrave.net  е публикувал проучване, според което повечето болници в страната се нуждаят от медицински сестри. nurseОбщият им недостиг се оценява на 11 000 души според съсловната организация.
  Липсата на медицински сестри е сериозен проблем за здравеопазването и в частност за болниците. Сестрата не е просто жената, която бие инжекции.

 • МЗ обжалва отменените стандарти по педиатрия и спешна медицина

  Министерството на здравеопазването е обжалвало решенията на ВАС за отмяна на Медицинския стандарт по Педиатрия и Медицинския p.moskovстандарт по Спешна медицина, в частта му за болниците. И двата стандарта бяха отменени от Върховния административен съд, по-рано тази година. Аргументите на министъра на здравеопазването са изложени бланкетно и очевидно целта на жалбите е само да се забави окончателното влизане на решенията в сила.

 • Мъкаааа, мъка

  Повод да напишем този коментар стана издадено от ИАМО наказателно постановление за това, че една болница не е изпълнила questизискването на нормативен акт да участва в система за външен контрол на качеството на рентгеновата си уредба.
  В медицинският стандарт по Образна диагностика съществува текст, според който:
  „Ръководителят на лечебното заведение осигурява един път на две години оценка на качеството на дейностите в

 • Стандартът по патология влезе в съда

  Българската асоциация по патология и ЦЗПЗ внесоха жалба във Върховния административен съд срещу Наредба № 18 от 6 август 2002г alexovза утвърждаване на медицински стандарт "Клинична патология". Наредбата е необоснована, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона. Съдържанието е архаично и несъответстващо на потребностите на Клиничната патология.

 • ВАС отмени и стандарта по педиатрия

  Състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт judge231„Педиатрия“, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 15 от 21.02.2014 г. Делото беше заведено по жалба на „Национално сдружение на частните болници“,  „Център за защита правата в здравеопазването“, „Сдружение на общинските болници в България“ и Сдружение „Българска болнична асоциация“
  Съдът обосновава отмяната с това, че:

 • Мотивите на ВАС за отмяната на МС по спешна помощ в частта му за болниците

  WASСъстав на ВАС, с предсетател Милка Панчева, отмени Глава четвърта – характеристика на структурите за болнична медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „спешна медицина“ на Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „спешна помощ“, издадена от Министерството на здравеопазването /обн. ДВ. бр.4 от 15 януари 2016г., в сила от 15.01.2016 г./ Ето и мотивите на решението:

 • Съдът отмени МС по спешна помощ в частта му за болниците

  Състав на Върховния административен съд отмени Глава четвърта – характеристика на структурите за болнична медицинска помощ, judge231осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „спешна медицина“ на Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „спешна помощ“, издадена от Министерството на здравеопазването /обн. ДВ. бр.4 от 15 януари 2016г., в сила от 15.01.2016 г./.