Обновен 16:37 EET, Feb 24, 2018

Медицински стандарти

 • Съдът отмени окончателно и стандарта по образна диагностика

  rentgenПетчленен състав на Върховния административен потвърди решението на първата инстанция за отмяна на Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика “.
  По делото се установи, че няма данни да са публикувани доклад или мотиви към проекта, по делото и административната преписка няма твърдения и данни - мотивите за издаването на оспорената наредба да се съдържат в друг документ или помощен акт, или такъв да е бил публикуван за обсъждане на интернет-страницата на министерство на здравеопазването.
 • Петчленен състав на ВАС ще гледа днес 3 медицински стандарта

  vasДнес са насрочени заседания на петлченен състав на Върховния административен съд, на които ще бъдат разгледани три медицински стандарта:
  1. Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия,
  2. Наредба №2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиология”,
  3. Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия”.
 • ВАС окончателно отмени и стандарта по гастроентерология

  Печленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени Наредба № 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт gastro enterologyГастроентерология", издадена от министъра на здравеопазването. Съдът оставя в сила решението на тричленния състав, с който се отменя наредбата. В мотивите на съда се казва:
  „Правилно тричленният състав е приел, че замяната на действащия стандарт с нов следва да бъде надлежно обосновано с конкретни съображения, касаещи съответната специалност, за която се отнася.
 • НРД е обнародван. Преговорите за анекс може да започнат

  Националният рамков договор за медицинските дейности беше обнародван в брой 24 на Държавен вестник на 21 март и влиза в сила от 1-ви април. Макар кацаров2нормативният акт още да не е влязъл в сила, се налага НЗОК и БЛС да започнат преговори за анекс.
  Промяната в Националния рамков договор е неизбежна и задължителна, заради влезлите в сила решения на Върховния административен съд, с които са отменени редица наредби.
 • ВАС отмени и стандарта по медицинска онкология

  Състав на Върховния административен съд отмени по жалба на ЦЗПЗ и АСИМП Интегративна медицина Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на judge231Медицинския стандарт „Медицинска онкология”.
  За издаването на наредбаta в първоначалната й редакция (обн. в ДВ бр. 60 от 03.08.2010 г.) липсват каквито и да било мотиви. По делото няма данни такива да са публикувани преди същата да стане част от обективното позитивно право /лист 75/.
 • Лични амбиции, злоупотреба с доверие и спекулации в лична полза

  ambul newМЗ не издържа и отговори на Каталиева. В писмо изпратено до всички медии се казва: Министерството на здравеопазването цени високо съвместната работа с професионалните и съсловни организации. Само в условията на диалог и взаимно сътрудничество могат да бъдат изработени устойчиви и обществено полезни политики.
  Същевременно министерството остро се противопоставя на всяка злоупотреба със съсловни интереси в лична полза, както и срещу опитите да се  манипулира общественото мнение с цел да се оказва неправомерен натиск върху държавата.
 • Стандартизацията като конспирация

  Едно българско изобретение на 21-ви век – медицинските стандарти – се появи през 2010г. буквално “ex nihilo”. Но и появяващите се от нищото неща също си k.grudevимат причина. А в случая тя е повече от банална – тогавашният екип на Министерството на здравеопазването трябваше само за няколко месеца да усвои няколкостотин хиляди евро по европейски програми, предвидени за изработването на 42 такива стандарта. Няма лошо – имали европейците бол пари – дали! Барем да бяха дали още някое и друго евро за написването на стандарт за това как се пишат стандарти, защото лошото започна тъкмо от тук.
 • Дисекция на здравеопазването

  Една дисекция на българското здравеопазване веднага би открила сериозни заболявания в системата. Люшкането в избора на мерки и реформи изтласкаха BITпациента от водещото му място. Не пациентът, а често печалбата и финансовия резултата се оказаха водещи.
  За да не бъдат коментарите и анализа спорадични, Телевизия Би Ай Ти повдига завесата на темата: “опазване на родното здравеопазване” с д-р Николай Болтаджиев – председател на Националното сдружение на частните болници и д-р Николай Колев, който е общопрактикуващ лекар.
 • Стандартът по спешна медицина в частта за болниците беше отменен окончателно

  Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди, че Медицинския стандарт по спешна помощ в частта му за болниците е незаконосъобразен и го ambulотмени окончателно. Делото бе Образувано по касационна жалба на министъра на здравеопазването, срещу решение на тричленен състав, с което е отменена Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина “, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр.4 от 15.01.2016 г., в сила от 15.01.2016 г. в частта Глава четвърта – Характеристика на структурите за болнична медицинска помощ,
 • Ето как стандартите източват болниците

  Според медицинските стандарти отделенията се делят на три „нива на компетентност”. Целта на това разделяне е преди всичко финансова. Тези болници, stoj4oкоито имат най-високото 3-то ниво на компетентност могат да сключат договори за всички клинични пътеки по специалността. Тези, които са с най-ниското 1-во ниво, могат да сключат договор само за най-евтините пътеки.  

 • Медицинските стандарти, гараматиката и смисъла

  Според медицинските стандарти болничните отделения се делят на три „нива на компетентност”. Според дефиницията на закона „отделението е звено, в което questсе извършва лечебно-диагностична дейност”.
  Думата „компетентност” е съществително, произлизащо от прилагателното „компетентен”. Според тълковния речник „компетентен” означава: „Който е добре подготвен; вещ в дадена област.” Синоними на думата „компетентен” са „сведущ, вещ, опитен, способен, знаещ, умел, осведомен, запознат, авторитетен, подготвен, квалифициран, с необходимия ценз, годен, кадърен, достоен.”
 • Съдът отмени и стандарта по ендокринология

  Върховният административен съд отмени Наредба № 6 /10.02.2005 г, за утвърждаване на медицински стандарт "Ендокринология и болести по обмяната".
  hormonesПо делото няма данни да са изготвени и предварително публично оповестени мотиви за приемане на наредбата, като липсват данни проектът на наредбата да е бил публикуван за обществено обсъждане.
  В мотивите на съда четем още:
 • Всички медицински стандарти са незаконни

  Това е изводът, който може да се направи след преглед на решенията на Върховния административен съд по обжалваните пред него наредби за приемане на judge231медицинските стандарти. В повечето случаи мотивите на съда са сходни. Съдиите установяват, че стандартите са били приемани без никаква обосновка, без да се посочи с каква цел, какви резултати се очакват, какви финансови средства изисква прилагането им и как действието им ще се отрази на лечебните заведения, лекарите и пациентите.
 • Служебния министър може да реформира

  кацаров2Един служебен министър на здравеопазването може да направи доста поразии, тъй като голяма част от важните въпроси в здравната система са разписани в подзаконови актове, тоест са в неговите ръце и може да ги мени. Не му е необходим парламент за това нещо. Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" председателят
 • ВАС отмени и стандарта по кардиохирургия

  ВАС в състав съдии M. Михайлова - Председател, Д. Чакърова и И. Славовска – членове, отмени Наредба №3/25.01.2010 г. за утвърждаване на cardiac surgeryмедицински стандарт „Кардиохирургия". Съдът констатира, че при издаването на наредбата, министърът на здравеопазването е извършил съществени нарушения на редица закони.
 • Падна и стандарта по кардиология

  Върховният административен съд в състав съдии С. Йонкова – председател и Н. Джелепова, Т. Радкова отмени Наредба №2 от 25.01.2010г. за утвърждаване heart monitorна медицински стандарт по „Кардиология”. както и в другите случаи и тук съдът констатира, е са нарушени грубо всички правила за приемане на наредби. Министърът на здравеопазването не е посочил каква е целта на наредбата, какви резултати се очакват. Няма нито оценка на финансовите ресурси, нито оценка на въздействието върху лечебните заведения.
 • МЗ: Стандартът по патология е такъв, защото е .. такъв

  Така звучи отговорът на МЗ на писмо на Председателя на Българската асоциация по патология д-р Алексов. В писмото си д-р Алексов задава няколко много pathologyпрости въпроса. Единият от тях е за молекулярната патология. В проекта на медицинския стандарт клинична патология, публикуван за обществено обсъждане на 20.10.2016 има раздел за молекулярна патология. В обнародваната на 4.11.2016 година наредба, обаче тези текстове ги няма. На въпроса на д-р Алексов защо молекулярната патология е отпаднала от стандарта, МЗ отговаря, че молекулярната патология е................ отпаднала.
 • Падна и стандарта по неврохирургия

  Върховният административен съд в състав М. Михайлова – Председател и  Д. Чакърова и И. Славовска отмени Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за neurosurgeryутвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия”, издадена от министъра на здравеопазването. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници, Българската болнична асоциация.
 • МЗ забрани на ортопеди да оперират гръбначен стълб

  Новия медицински стандарт по ортопедия и травматология, публикуван на 25 ноември, отнема правото на лекари със специалност по ортопедия да извършват grabnakоперации на гръбначния стълб. До сега ортопедите имаха право да извършват всички видове операции на гръбначния стълб – корекции на сколиози, дискови хернии, шийна и лумбални остеосинтези и много други. В новия стандарт, обаче цялата глава Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни процедури не съществува.

 • Падна и стандарта по урология

  Върховният административен съд в състав съдии М. Мирчев – Председател, С Проданова и В. Шаламанова – членове, отмени Наредба №4/2013г. на urologминистъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт "Урология". Делото е заведено от ЦЗПЗ, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация.