NSVOK top banner

Вход
Обновен 6:04 EET, Dec 16, 2018

Медицински стандарти

 • vasПетчленен състав на Върховният административен съд отхвърли жалбата на министъра на здравеопазването против решение на съда, с което се отменя Наредба № 12 от 04.11.2016г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща и клинична патология". Делото бе образувано по жалба на Сдружение "Българска асоциация по патология", представлявано от д-р Стоян Алексов - председател на Управителния съвет. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
  В мотивите на съда към решението се посочва:
  Налице е нарушение на правилата по чл. 26, ал. 4 и 5 от Закона за нормативните актове, според който „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада,

 • best practisesПроект на изменение на Закона за лечебните заведения предвижда медицинските стандарти да бъдат заменени с Правила за добра медицинска практика. Тези правила ще бъдат приети от Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и утвърдени от специална комисия. По този начин вместо да бъдат административно налагани, съсловията ще получат възможност сами да изработят правилата за работа и механизмите за постигане на резултат с най-високо качество.
  Медицинските стандарти бяха приемани с наредби, повечето от тях без никакво предварително обсъждане. В тях се залагаха основно количествени изисквания към лечебните заведения, свързани с оборудване и персонал. Много често наредбите бяха използване за прокарване на лобистки интереси на отделни консултанти на МЗ, които прокарваха, като изисквания за всички, структурата на отделенията, в които те самите работят.

 • MihailovИдеите на Мрежата за съвременна родилна грижа за поредица от мерки, които да повишат качеството на грижите за раждащите жени, са рационални.
  Това каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ проф. Георги Михайлов от парламентарната група на БСП за - член на парламентарната Комисия по здравеопазване по повод. Той припомни, че вече има предложен стандарт по акушерство и той в момента се обработва от Министерство на здравеопазването, но мрежата акцентира върху два други проблема:
  „Броят на цезарови сечения далеч надминава като процент броя на нормалните раждания в България. Според статистиката на СЗО и нейните стандарти, той трябва да е 15%, а в България е 40%. Броят  на акушерките, които се занимават с активно следене на родилките и в следродилния период е само около 5000, а средната им възраст, казват чужди специалисти през 2016 г., е над 52години. Всичко това са факти, които са обвързани в държави като Испания, с качеството родилната помощ“.

 • akusherkiРано сутринта две акушерки се скараха в ефира на БТВ за това кои методи на раждане са разрешени и кои не, има или няма Медицински стандарт по АГ. Понеже и двете работят в София и работят добре, приеха по презумпция, че родилната помощ в столицата е по-добра от тази в страната.
  „Трябва да се гарантира, че една родилка ще получи еднакво отношение и еднакво качество на грижата както в София, така и в Сливен и навсякъде другаде у нас. Голям риск представляват опитите да се прилагат определени АГ методи в неподходящи за целта ситуации или по неправилен начин”. Това коментираха Надежда Стаменова.
  Според Йоанна Станчева описваното от хиляди родилки „скачане” е т. нар метод „Кристелер”, който е като цяло бил отречен, а поне във Франция, Испания, Дания и Словакия е бил забранен. „За разлика от употребата на форцепс, този метод няма алгоритъм на прилагане и даже не е изследван в детайли, защото световните организации и съсловните организации го смятат за твърде агресивен.” допълва Станчева. „Именно затова и тази интервенция не се описва в историята на заболяването.”

 • regulationАко искате да разкриете рентгеново отделение от трето ниво на компетентност, то трябва да назначите минимум 5 (пет) лекари със специалност по рентгенология, 9(девет) лаборанти и поне един физик.
  Стандартът изисква да имате поне по един графичен рентгенов апарат, Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат, Ехограф с възможност за провеждане на доплер, Компютър-томографски апарат, Двуглав автоматичен инжектор за КТ апарат, Магнитно-резонансен апарат – 1,5-3Т апарат, Двуглав автоматичен инжектор за МР апарат, Мамографски апарат с възможност за томосинтеза, Станции за постпроцесинг за КТ, МРТ, мамо- и ангио- изследвания, Медицинско устройство за автоматичен запис на DICOM изследвания.

 • judge231Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредба № 36 от 06.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".
  В мотивите на съда е отбелязано е, че няма данни да са публикувани доклад или мотиви към проекта на наредба, като е посочено, че към публикувания проект за наредба от страна на МЗ не е представен нарочен доклад по чл.28, ал.2, както и други документи, разкриващи причините за въвеждане на новата уредба.

 • бтвМиналата седмица на страницата на Министерството на здравеопазването беше публикуван новият проект за медицински стандарт за „Акушерство и гинекология”. В новата версия на стандарта е въведено следното: „Потенциална жизнеспособност на плода” е термин, който се въвежда за плод от бременност, постигнала срок 25+0 гестационни седмици и/или при тегло на плода, равно и над 700 грама, и е налице потенциална възможност да преживее без интензивно дихателно подпомагане. Юристи и родители се притесняват, че така формулиран новият стандарт подлежи на тълкувание.

 • credo main pic tim4eva1 HealthArticle 20959 52Писмо със становище относно проекта на Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“ получихме от националния консултант по Медицинска онкология проф. д-р Константа Тимчева. Писмото е изпратено още до председателя на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, управителя на НЗОК проф. Камен Плочев и председателя на БЛС д-р Грозев. Публикуваме пълния текст на становището:

 • reanimationНа 13.02.2018 г., вторник от 11:00 часа, в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Общинските болници - между живота и смъртта”. Организатор на пресконференцията е Сдружението на общинските болници в България. Поканени за участие са Българската стопанска камара и ЦЗПЗ.
  Участниците в пресконференцията добре разбират, че години наред се водят целенасочени действия за унищожението на общинските болници - с медицинските стандарти, с нивата на компетентност, с лимитите, с националната здравна карта и други инструменти.

 • ambulanceМинистерството на здравеопазването издаде отново Медицинският стандарт по Спешна медицина, след като Върховния административен съд отмени предишния в частта му а болниците. Макар в новия да са намалени някои от безумните изисквания, като тези за площта на Спешните приемни отделения, то голяма част от тях са останали и ще създадат огромни проблеми на болниците и пациентите след влизането му в сила. Проблемът се вижда съвсем ясно след съпоставка с текстовете на Наредбата за достъпа и Наредба № 49.

 • protestПроверката на Регионалната здравна инспекция във Враца, при която е установено, че девет лекари в болницата в Козлодуй се водят на работа само по документи показва технологията на трупане на дългове и последващи фалити на болниците.
  Лекарите са назначени на основни трудови договори, но не са включени в графиците за дежурства. Проверката е установила, че те всъщност не се явяват на работа изобщо.

 • болницаПерсоналът на болницата в Белоградчик настоява за промени в медицинските стандарти за болници в труднодостъпни и отдалечени от областните центрове райони. Медиците искат общински болници като тази в града да могат да работят с по-малко лекари, за да се намалят и разходите. Преди месец целият персонал беше готов да напусне, защото болницата дължи пари за заплати за година и половина. Все още чакат общината да получи кредит, с който да покрие и част от заплатите, информират от БНТ. Служителите в болницата са получили аванс за януари и казват, че поне до края на месеца ще работят.

 • judge231Състав на Върховния админситратвиен съд отмени Наредба № 36 от 06.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести", издадена от министъра на здравеопазването. Съдът установява, че към административната преписка липсват документи, позволяващи да се установи дали решението на министъра да издаде медицински стандарти включва и приемането на процесния стандарт „Очни болести“. Установено е, че на интернет страницата на МЗ е публикуван „Проект на Наредба за медицински стандарт „Очни болести“, но публикацията не е придружена с мотивите, съответно доклад към проекта. Не е указан и срок за постъпване становищата и провеждане на общественото обсъждане. Не е установено по делото постъпването на становища от заинтересованите страни. Съдът намира, че издаването на Наредбата към 06.08.2010 г. е извършено в нарушение на закона, при липса на каквито й да било мотиви и представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

 • isoПредседателят на на Българският лекарски съюз, д-р Венцислав Грозев е изпратил писмо до асоциациите на лечебните заведения за болнична помощ с молба да правят предложения за изготвяне на нови медицински стандарти. В него се дават указания да се обоснове минималния брой лекарски персонал, като се „спази изискването заложеният брой лекари и квалификацията им да осигурява извършването на дейността” и „да се включат в общия брой специализантите”. За специалностите, в които съдът отмени действащите стандарти, Председателят на БЛС препоръчва „да се ползват за база отменения стандарт.”
  Медицинските стандарти се издават с наредби на министъра на здравеопазването, съгласно чл. 6 от Закона за лечебните заведения. Макар да не е изрично указано в закона, министърът на здравеопазването е решил да ги издава по специалност. Общият брой на медицинските специалност само в областта на медицината е 62 клинични и 15 неклинични. Има и още няколко десетки специалности за лекари по дентална медицина, фармацевти, военни лекари и професионалисти по здравни грижи. В момента има действащи 38 медицински стандарта. 14 са отменени от Върховния административен съд, някои от тях по два пъти.

 • whatВсички болници, без оглед на собствеността, са потърпевши от някои лоши политически решения.
  Когато казваме, че медицинския стандарт изисква 10 лекари в едно отделение, от които 6 със специалност, то това води до ненужни разходи, както на държавните,така и на общинските, така и на частните болници.
  Когато казваме, че лимитите ощетяват болниците, това засяга в еднаква степен и държавните и частните и общинските. Степента на засягане се различава не по собствеността, а по развитието и разширението на дейността. Болници, които разкриват нови дейности или са повишили качеството си на работа, в резултат на което и са привлекли повече пациенти, са ощетени най-много от лимитите без значение кой е собственика.

 • slachevОт проф. Петко Салчев
  Един от утвърдените ми навици е да чета всички нормативни документи в областта на здравеопазването, но не само да ги чета, а и да разсъждавам върху тях.
  Предварително искам да заявя, че не разбирам спешната медицина и не съм специалист в тази област. Именно поради това пред мен възникнаха няколко въпроса, свързани с Проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина” качен на 01.08.2017 на Интернет страницата на МЗ.
  След като прочетох проекта на стандарт се обърнах към няколко колеги с въпроса дали са го чели, като почнти всички отговориха, че не са го чели или са му хвърлили един поглед.
  Попитах ги да ми обяснят и връзката между профилактика и превенция и спешна медицина, но нито един не ми отговори, а няколко ме попитаха дали не се подигравам с тях.

 • judge231Петчленен състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Медицинска онкология”. Делото бе образувано по жалба на министерството на здравеопазването срещу решение на тричленен състав на ВАС, който по-рано тази година отмени наредбата, като незаконосъобразна. Съдът потвърждава, че липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност.

 • st.kaМинистър Мирослав Ненков каза по телевизията, че иска местните власти и местната общност да помогне за спасяването на държавната болница във Враца, а и в други такива случаи. Думите му бяха „Те са на място, те се лекуват там, аз дори не знам къде се намира болницата”.
  Министрите вероятно не знаят къде се намират повечето областни болници. Министрите, ако се разболеят, не биха се лекували, в която и да е от тях.
  Тогава защо министрите назначават директорите и бордовете на тези болници? Как избират кой от местните хора да назначат и как го контролират? как носят отговорност, ако назначенията им са лоши?

 • bitЗа това къде се къса връзката между пациент, медицинска помощ и държава, анализира д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването.
  „Не е въпрос на координация. Спешната помощ и болничната помощ са лошо организирани и недостатъчно финансирана. Средствата за здраве у нас са 7 пъти по-малко, отколкото в Гърция и 14 пъти по-малко, отколкото в Австрия. Българинът плаща 50% от сметката от стойността на медицинската помощ от джоба си. Ситуацията с държавните и общинските болници е тежка, заради грешната политика на бившия здравен министър Москов. „Искахте лимити, искахте Националната здравна карта, искахте наредби, ето ви ги сега.

 • judge231Състав на Върховния административен съд проведе заседание по делото срещу Наредба № 36 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“. Както и останалите медицински стандарти и този е оспорен от НСЧБ, ББА, СОББ и ЦЗПЗ. Първоначално съдия Пунева прекрати делото, като обоснова определението с липса на правен интерес. Според нея, въпреки че други състави на ВАС вече се бяха произнесли по аналогичен казус, сдруженията на болници и правозащитни организации не могат да оспорват наредбите на министъра. Определението беше отменено от петчленен състав на ВАС. На делото присъства прокурор, който очевидно незапознат с повече от 15 влезли в сила аналогични решения на ВАС изрази становище, че жалбата е неоснователна...... А хората казват, че здравната система била нереформирана.