Личните лекари не са съгласни новите санкции в НРД

Общопрактикуващите лекари от София са изпратили протестно писмо до здравния министър, Председателят на БЛС  и Управителят на НЗОК. Основното дсопплвъзражение на лекарите е обвързването на глобата с резултати от изследванията на пациентите, защото тези резултати зависят не само от предписанията на лекаря, но и това дали се спазват от пациента.
Oт 50 до 100 лв глоба ще плащат лекарите за всеки пациент, който не е постигнал идеалните стойности за контрол на хроничните заболявания (диабет и сърдечно-съдови заболявания) – това предвиждат текстовете на глава 6, ал 171, договорени преди дни от БЛС и НЗОК в проекта за НРД 2017 г. Глобите ще се налагат от РЗОК на всеки 6 месеца след оценка на качеството по критерии, договорени в НРД. Като критерии са заложени идеалните граници на контрол на хроничните заболявания. При диабета това са: гликиран хемоглобин 7 % (8 % за пациенти с по-дългогодишен диабет и повече заболявания), „лош“ холестерол под 2.6 ммол/л (за пациенти със стенокардия под 1.8 ммол/л), артериално налягане под 140/85. При хипертонията стойностите са съответно – артериално налягане под 140/90, „лош“ холестерол под 1.8 ммол/л (за пациенти с висок и много висок риск), под 2.6 ммол/л (за пациенти с умерен риск) и под 3.0 ммол/л (за пациенти с нисък риск). Всички стойности над посочените се считат за незадоволителен контрол.
Санкцията ще се налага за всеки пациент поотделно. Оценката на качеството ще се прави 2 пъти годишно.
Глобите ще се налагат за постигнатите „незадоволителни“ резултати от лечението, без значение какви причините за това – неправилно поведение на пациента (хранене, двигателен режим, затлъстяване, тютюнопушене, неприемане на предписаните медикаменти, невъзможност да си позволят предписаното от лекаря лечение), неправилно поведение на лекаря (неглижиране на проблема или неправилно лечение), нестабилно протичане на заболяването.
За сравнение, европейските държави, САЩ и Канада отчитат отличен контрол едва на около 30 % от хронично болните, въпреки осигурения по-добър достъп до лечение (в повечето страни лекарствата за тези заболявания се заплащат 100 % от осигурителя) – и отчитат тези стойности като успех, а при тези параметри на НРД, за да не бъдем глобявани е необходимо 100% контрол.  Във всички нормални държави лекарите не се наказват, ако са предписали лечение съгласно международните консенсуси.
В България сме на път да въведем революция в контрола на хроничните болести чрез линчуване на лекарите за това, че помагат на болните. Макар и не винаги пациентите да постигат отличен контрол.
Логичният въпрос след всичко това е: Как лекарят може да е отговорен за постигането на контрол на заболяването, когато от него не зависят: икономическото състояние на пациента (за да може да се лекува адекватно), организацията на здравеопазването (ОПЛ да може да предпише това, което е необходимо), спазването на предписания хигиенно-диетичен и двигателен режим от пациента, спазването на лечебната схема? Общоизвестно е, че хроничните заболявания имат склонността да се влошават - явно лекарите са виновни и за това. Каква е мотивацията на един лекар да поддържа контрола на хроничното заболяване, ако той получава за това 40 лв. годишно, а при "незадоволителен контрол" ще бъде глобяван 2 пъти по 50-100 лв годишно!
Писмото е подписано от д-р Миндов, Председател на ДСОПЛ
Маркирана като БЛС лични лекари НЗОК НРД

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»