Не били компютри, а компоти

„България изнесла 500 компютри за Япония. Има нещо вярно, само че не са били 500, а 500 хиляди, не са били компютри, а компоти, и doctorне са били за Япония, а за Германия”.  Така може да се обобщи широко разгласената информация за повишаване на заплатите на медиците с 20-30 процента в резултат на подписан нов колективен трудов договор. Оказа се, че новият договор не е подписан от всички работодателски организации. От официално признатите пет представителни организации на работодателите,

на тържественото подписване са присъствали четири, две от които – КРИБ и АИКБ не са го подписали.
Под договора стои подписа на шефа на столичната Спешна помощ д-р Гелев, като представител на БСК. Оказа се обаче, че д-р Гелев не е бил упълномощаван нито от Българската стопанска камара, нито от Управителя на браншовата организация, д-р Димитров. В качеството си на какъв е сложил подписа си не е много ясно. Така на практика от 5 работодателски организации под колективния трудов договор има един единствен легитимен подпис – този на фармацевта В. Найденов от БТПП.
Според Кодекса на труда „Когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.”
В случая това не е така. Приетите увеличения на заплати и отпуски имат само пожелателен характер, а нормативната тежест  на новиа колективен трудов договор е колкото на новогодишна картичка.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»